HAKEM KURULU

Adres Tavukçuyolu Cd. No:269/7 Erçelen İş Merkezi Kat :3
34775 Yukarıdudullu, Ümraniye/ İstanbul
Telefon : 0 850 532 09 45 Fax: 0 216 420 30 66
E-Posta : bilgi@basarmevzuat.com http://www.basarmevzuat.com

İmtiyaz Sahibi: BAŞAR Mevzuat ve Bilgi Araştırma Merkezi Ltd. Şti. 
Yazı İşleri Müdürü: Ayla BAŞAR 

Dergimiz Hakemli Dergi Olup Yazıların Yayınlanması Gecikebilmektedir.
(Dergide Yayımlanacak Çalışmalara İlişkin Kurallar)


Hakem Kurulu
Yayın Kurulu Başkanı:  Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ
Prof. Dr. Ahmet AKSOY
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F.
Prof. Dr. Erdoğan GAVCAR
Muğla Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F.
Prof. Dr. H. Kamil BÜYÜKMİRZA
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Prof. Dr. Hasan KAVAL
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Osman Z. ORHAN
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
Prof. Dr. Remzi ÖRTEN
Gazi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Rıza AYHAN
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Prof. Dr. Selçuk USLU
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Yusuf Ziya İRBEÇ Beykent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ömer EROĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Doç.Dr.Hakan ALTINTAŞ
KSU İİBF KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Doç.Dr. Çetin DOĞAN
İnönü Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Doç.Dr. Sami TABAN K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Doç.Dr. Seyfettin ERDOĞAN Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Doç.Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN
Kocaeli Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Doç.Dr. Mehmet BARCA
Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM
Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZER
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Mustafa CAN
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü İşletme Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Uygur TEMİZER
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Yrd.Doç.Dr. A. Kadir KÖKOCAK
Gazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir AKIL
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yrd.Doç.Dr. Gürhan Uysal
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Habib YILDIZ
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İ.İ.B.F.
Yrd.Doç.Dr. Hasan SABIR
İstanbul Üniversitesi S.B.F.
Yrd.Doç.Dr. Murat KAYIKÇI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F.
Yrd.Doç.Dr. Naci DOĞAN
Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Tuncer ASUNAKUTLU Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Atilla UYANIK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi, Yeminli Mali Müşavir
Dr. Aytekin FIRAT
Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Yavuz ÇİFTCİ Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Talat SARAL Hazine Müsteşarlığı, Müsteşar Eski Yardımcısı4 NİSAN 2006 ÖNCESİ HAKEM KURULU
2 OCAK 2004 ÖNCESİ HAKEM KURULU