MEVZUAT DERGİSİ YAYIN KURULUNDAN
DUYURULUR


Sayın Akademisyenler ve Uzmanlar,

YAZIM KURALLARI

 1. Yazılar Microsoft Windows Word 6.0 veya daha üst programda yazılmalıdır.
 2. Yazılar “Times New Roman” 10 punto ile tek aralıklı yazılmalıdır.

Sayfa düzeni için üst 6 cm, alt 5 cm ve kenarlarda sağ 4,5 cm, sol 4,5 cm boşluk bırakılmalı ve her sayfa numaralandırılmalıdır.

 1. Yazının ilk sayfasında
 1. Makale metni 2. sayfadan başlamalıdır.
 1. Giriş ve Sonuç  kısımları  da  dahil olmak üzere yazının tüm bölümleri ve başlıkları numaralandırılmalı ve koyu yazılmalıdır.

 Örneğin, 
      1. GİRİŞ
      2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON
   2.1. Yönetim Kavramı
      2.2. Organizasyon Kavramı
      2.3…………… 

 1. Yazılarda yer alan tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik , harita vb.) “şekil” olarak adlandırılmalıdır.

Tablo ve şekillere başlık (sıra numarası ve ad) verilmelidir.
Tablolarda başlıklar üstte, şekillerde ise başlık altta yazılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları ortalanarak koyu yazılmalıdır. Başlıkta yer alan kelimelerin baş harfleri büyük yazılmalıdır. Tablo başlığından sonra 6 pt boşluk bırakılmalıdır.
Tablo veya Şekillere ilişkin olası kaynak bilgileri de tablo veya şeklin altında gösterilmelidir.
Denklemlerde verilecek sıra numaraları parantez içinde ve sağ tarafta yer almalıdır.

 1. Kaynaklara göndermelerin (atıfların) gösterilmesinde yayın bilgileri, metinde parantez  içinde (yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası) sırasıyla verilmelidir. Örneğin;

olarak verilmelidir.

 1. Yazının sonuna eklenecek Kaynakça’da  yazarlar soyadlarına göre alfabetik sıralanmalıdır.
 2. Çalışmanın içeriğinde gösterilmemiş bir kaynak esere kaynakçada yer verilmemelidir.
 3. Bir yazarın aynı yıl içinde yapmış olduğu birden fazla çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayım tarihinden sonra “a,b,c” gibi ibareler konulmalıdır. (1992 / a) (1992 / b)
 4. Kaynakça’da

Yazar(lar)ın Soyadı, ve Adının Baş harfi., (yıl),  Kitabın Adı, Basım Yeri, Yayımevi. 
            Sevilengül, O., (2004), Genel Muhasebe, Ankara, Gazi Kitabevi. 

Editör(ler) in Soyadı ve Adının Baş harfi., (edt.), (Yıl), Kitabın Adı, Basım Yeri, Yayımevi. 
      Şenyüz, K., (edt.), (2004), Takı Tasarımı, İstanbul, Urart Yayın ve Dağıtım. 

Yazar(lar)ın Soyadı ve Adının Baş harfi., (Yıl), Bölümün Başlığı, Editör(ler) in Soyadı ve Adının Baş harfi.,(edt.), Kitabın Adı, (Sayfa Aralığı), Basım Yeri,
Yayımevi. 
Arens, A., and Loebbecke, J., (2000), The Audit Process, Elder. R., Beasley. M., (edts), Auditing-An Integrated Approach, (141- 217), New Jersey, Prentice Hall, 

Yazar(lar)ın Soyadı, Adının Baş harfi., (Yıl), “Makalenin Başlığı”, Derginin Adı, Cilt Sayı, sayfa aralığı. 
Ertuna, Ö., (2004), “Osmanlı ve Türkiye Ekonomilerinin Borç Bunalımı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 24, 6-22. 

            http://www.(sitenin adı).[Gün, Ay,Yıl, WEB;]
      olarak verilmelidir. 
NOT: Dergimize yayımlanmak üzere makale gönderecek Sayın yazarların bu gösterilen yazım kurallarına uymaları zorunludur.  Ancak, bu kurallar arasında yer verilmemiş bir kaynaktan alıntı yapmak ve yaptıkları alıntıyı paragraf içinde göstermek zorunda olan yazarlar; kaynak gösterme yordamlarını aşağıdaki sitede veya kitapta bulabilirler. 
* www.elyadal.org   (Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı) 
* Halil Seyidoğlu, (2003) Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı, 9.Baskı, Istanbul: Güzem Can Yayınları  ( 7. ve 8. Bölüm)  

 1. Yazının sonuna yazar ya da yazarların e-posta adresi eklenmelidir.

Adres

: Yukarı Dudullu Mah. Tavukçuyolu caddesi Erçelen İş Merkezi . No:269/7
  Ümraniye / İstanbul

Telefon

: 0 850 532 09 45

Fax: 0 216 420 30 66

E-Posta

: bilgi@basarmevzuat.com

 

http://www.basarmevzuat.com