YAZARLARIMIZ

Doç. Dr. Mustafa CAN
8.5.1968 yılında Merzifon-AMASYA doğumluyum. İlk-orta ve lise tahsilimi Merzifon'da tamamladım. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladım. 1989 yılında mezun olarak, Ankara Barosunda avukatlık stajımı tamamladın. 1992 yılında Özel Hukuk Yüksek Lisans programını, 1998 yılında Ticaret Hukuku Doktora Programını, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladım. Niğde Üniversitesi Rektörlüğünde Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okul Müdürlüğü görevlerini yürüttüm. Niğde de görevli olduğum süre de, Niğde Spor Kulüp Başkan Yardımcısı olarak da görev yaptım. 1999-2000 yılları arasında "visiting scholar" olarak, ABD Pittsburg Üniversitesinde akademik çalışmalar yürüttüm. Halen Gazi Üniversitesi Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
ÜLKEMİZDE YAŞANAN EKONOMİK KRİZLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
YARGI REFORMU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA GÖRE TİCARET UNVANI
ELEKTRONİK ORTAMDA HAKSIZ REKABET HALLERİ
ABD HUKUKUNDA KEFALET (SURETYSHİP), GARANTİ (GUARANTEE) VE KREDİ MEKTUPLARI (THE LETTERS OF CREDİT)
ABD HUKUKUNDA ULUSLARASI TİCARETE (INTERNATİONAL TRADE) İLİŞKİN DÜZENLEMELER
YENİ TÜKETİCİ KANUNU VE ABD HUKUKUNDA TÜKETİCİ KORUMA(CONSUMER PROTECTİON) DÜZENLEMELERİ
ABD HUKUKUNDA YARGI SİSTEMİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
YABANCI HUKUK DERGİLERİ (GENERAL LAW REVIEWS)
OYDAN YOKSUN PAY SENETLERİ
ABD HUKUKUNDA TİCARİ ORGANİZASYONLARA İLİŞKİN MAHKEME KARARLARI
ABD HUKUKUNDA KAMBİYO SENETLERİ(NEGOTİABLE INSTRUMENT)
VEDİA(BAİLMENTS) SÖZLEŞMESİ
ABD'DE HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR İLE İLGİLİ EYALET DÜZENLEMELERİ
ABD HUKUKUNDA MENKUL MALLARIN SATILMASI VE KİRALANMASI (SALES AND LEASES OF PERSONAL PROPERTY)
PAY SAHİPLERİNİN İNTERNET ÜZERİNDEN OY KULLANMASI SURETİYLE, KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİN KATILIMININ SAĞLANMASI
ABD HUKUKUNDA TİCARİ SATIM SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN HAKLARI(RİGHTS OF PARTİES)
HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN YÖNETİM KURULLARINDA ETKİNLİĞİ ARTIRMA ÇABALARI