YAZARLARIMIZ

Prof. Dr. Remzi ÖRTEN
Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesine bağlı Eğrisöğüt köyü 25.4.1941 doğumludur.

İlkokulu 1948-1953' de Eğrisöğüt Köyü İlkokulu'nda Ortaokul 1956-1959'da Kayseri Ticaret Lisesi orta kısımında, Liseyi 1959-1962' de Kayseri Ticaret Lisesi'nde Yüksek tahsili ise 1962-1966' da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamlamıştır.

Yüksek tahsilini bitirdiği yıl askere gitmiş ve 1968 de terhis olmuştur.

Yüksek öğrenimine devam ederken çeşitli özel sektör işletmelerinde muhasebecilik ve mali müşavirlik yapmış, 1968 de Sosyal Sigortalar Kurumu Dış Münasebetler Müdürlüğü'nün mütercimlik sınavını kazanarak, bu Kurumda Fransızca mütercimi olarak sekiz ay çalışmış, Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin müfettiş sınavını kazanması üzerine bu görevinden istifa etmiştir. Ekim 1970' de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi tarafından açılan asistanlık sınavını kazanmış ve müfettiş muavinliği görevinden ayrılarak, bu Akademinin muhasebe kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başlamış, aynı Akademi de 1972' de doktor. 1977' de doçent olmuştur.

1974-1975' de bir yıl süre ile Fransa' da Conseil National de La Comptabilite nezninde mesleği ile ilgili staj ve İngiltere' de Institut of Chartered Accountants bünyesinde kısa süreli araştırmalar yapmıştır.

1977-1981' de beş yıl süre ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muhasebe Enstitüsü müdürlüğü 1983-1985' de G.Ü. Bolu İdari Bilimler Yüksekokulu müdürlüğü ile Bolu Eğitim Yüksekokulu ve Bolu Meslek Yüksek okulu müdürlükleri görevinde bulunmuştur.

Haziran 1989 - Eylül 1991 tarihleri arasında G.Ü. Meslek Eğitim Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Aralık 1990' dan itibaren G.Ü. Muhasebe Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğnü yürütmektedir.

Avrupa Muhasebe Birliği (European Accounting Association - EAA) ile Avrupa Muhasebe uzmanları (Expert Comptable European - ECE) bünyesinde oluşturulan Muhasebe Meslek Komitesine ve Çalışma gruplarına iki yıl süre ile Türkiye adına katılmaktadır.

Mesleğiyle ilgili olarak çeşitli projelerde görev almıştır.

Türk Standartları Enstitüsü' nün Muhasebe Devamlı İhtisas Komisyonunda, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Bilanço ve Gelir Tablosu İlkeleri, Hesap Planı İlkeleri, Banka Muhasebe İlkelerinin raportörlüğünü yürütmüştür.

Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Tekdüzen Hesap Planı ve Açıklamaları genel kabul görmüş Muhasebe ilkeleri ve Finansal tablo maddeleriyle ilgili komisyonda üye olarak çalışmıştır.

Avrupa' da Muhasebe Meslek mensuplarının eğitimini organize etmek ve desteklemek üzere 1992' de kurulan ve merkezi Brüksel' de olan Avrupa Muhasebe Meslekleri Birliği' nin ( Association d Espace Comptable European) de yönetim kurulu üyesidir.

Evli ve iki çocuklu olan Prof. Dr. Remzi ÖRTEN G.Ü.İ.İ.B.F. İşletme Bölümün'de Profesör olarak çalışmakta Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
MADDİ DURAN VARLIK YENİLME FONU VE MUHASEBE UYGULAMALARI