YAZARLARIMIZ

Yrd. Doç. Hasan SABIR
1972 Yılında Eskişehir'de doğan Hasan SABIR, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1992 yılında mezun olmuştur.Avrupa Topluluğu Ekonomisi ve Uluslararası İktisat alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olan Hasan SABIR'ın "Dünya Siyasetinde Küresel Rekabet Sistemi ve Politikaları" isimli kitabı, ulusal ve uluslararası ekonomik konulara ilişkin çok sayıda yayınlanmış bilimsel makalesi bulunmaktadır. Başlıca ilgi ve yayın alanları; uluslararası ekonomi,küreselleşme ekonomisi ve rekabet politikası olan Hasan SABIR, halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü İktisat Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

E-posta: hasansbr@istanbul.edu.tr, Msn: hasansbr@hotmail.com
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
PAZAR EKONOMİLERİNDE REKABETİN KORUNMASINA YÖNELİK MEVZUAT ve TÜRKİYE' deki UYGULAMA