YAZARLARIMIZ

Doç.Dr. Hakan ALTINTAŞ

Yazışma Adresi : KSU İİBF KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, K.Maraş/Türkiye
Telefon : 344-2191088,05353030973,05053509868
e-posta : hakanaltintas@hotmail.com;haltintas@ksu.edu.tr
DOĞUM TARİHİ/YERİ HAVZA-SAMSUN,19/01/1971
MEDENİ DURUMU EVLİ

EĞİTİM
Mezuniyet Yılı Derece Üniversite Öğrenim Alanı
1992 Lisans İstanbul Üniversitesi KAMU YÖNETİMİ
1998 Yüksek Lisans Carnegie Mellon Üniversitesi, PA.A.B.D. KAMU YÖNETİMİ
2003 Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
2002 Doktora Marmara Üniversitesi KAMU YÖNETİMİ

AKADEMİK-MESLEKTE DENEYİM
Görev Dönemi Görev Türü Kuruluş
1996-1997 Araştırma Görevlisi Carnegie Mellon Üniversitesi, PA, A.B.D.
1998-2002 Araştırma Görevlisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Ocak 2002-Kasım 2002 Araştırma Görevlisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü Marmara Üniversitesi
Kasım 2002-Aralık 2004 Dr. Araştırma Görevlisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Aralık 2004- Yrd. Doç. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Mayıs-2005 Doç. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2005-2007 Sosyal Bilimler Enstitü Müdür Yardımcısı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2005-2008 Uzaktan Eğitim Sistemi Uzmanlığı E-öğrenim, örgün öğretim de verilen ders içeriklerinin, metin, animasyon ve ses gibi eğitim materyallerinin desteği ile zenginleştirilerek, Öğretim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden Uzaktan Eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerine sunulmaktadır. Vize sınavlarını öğrenciler bilgisayar üzerinden almaktadırlar. Uzaktan eğitim öğrencileri her dersin danışmanı tarafından verilen ödevleri yaparlar, tartışmalara katılırlar ve internet üzerinden hazırlanmış ders içeriklerini takip ederler. Uzaktan Eğitim kapsamında eğitim içeriği, 14 hafta üzerinden hazırlanmış olup, Öğrenci Kayıtlı olduğu programın tüm dersleri dönem boyunca öğrencinin kullanımına açıktır. Böylelikle görmüş olduğu konuları ve ilerleyen haftalarda göreceği konuları öğrenci kolayca inceleyebilmektedir.
2005-2008
H. Ahmet Yesevi Üniversitesi
Sanal Eğitim Programı Ders ve Program Danışmanlığı Şehir ve Bölge Planlama, Yönetimde Güncel Konular, Metropolitan Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Yönetim Bilişim Sistemleri-E-Devlet
Workshop Beykent Üniversitesi Beykent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Çalışması (Sistem Kurulumu ve Akademik Programlar)
2004-2008 Kahramanmaraş Disiplin Soruşturmaları Komisyon Başkanlığı 2004-2008 yılları arasında 20'si öğrenci, 10'u akademik personel olmak üzere başkanlığını yürüttüğüm komisyonlar rapor hazırlamıştır.
İDARİ GÖREVLER
1. HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
2. AKTS BÖLÜM TEMSİLCİSİ
3. FAKÜLTE REKTÖRLÜK DİSİPLİN SORUŞTURMASI, İNCELEME KOMİSYON ÜYELİKLERİ, DERS VE SINAV PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ, MEVZUAT HAZIRLAMA KOMİSYON ÜYELİĞİ
4. TOPLAM KALİTE BÖLÜM TEMSİLCİSİ
5. ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI(LİSANS-YÜKSEK LİSANS (Tezli-Tezsiz Örgün-Sanal Eğitim)
6. FAKÜLTE WEB OTOMOSYON SORUMLUSU
7. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİ WEB SORUMLUSU
8. KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ WEB OTOMOSYON SORUMLUSU
UZMANLIK ALANLARI
Uzaktan Eğitim Sistemleri, Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri, İnternet ve İnternet Tabanlı Teknolojiler; Küreselleşme,Kentleşme ve Çevre Sorunları, Küresel Kentler, Hukuk Bilimleri, Şehir ve Bölge Planlama, Yönetim ve Organizasyon, Yönetimde Güncel Konular, Metropolitan Yönetimler, Hükümet Sistemleri, Türk Siyasal Sistemi ve Kamu Yönetimi Sistemi ve Reform Önerileri, Yönetim Bilişim Sistemleri-E-Devlet, Yönetimde Karar Verme Teknikleri, Bilgi Toplumu, Kent Bilgi Sistemleri.

 

AKADEMİK ÜYELİKLER
1. European Distance and E-Learning Network Bireysel Üyelik, 2007
2. International Association of Schools and Institutes of Administration Public Administration,2005-
3. The American Society for Public Administration (ASPA),2007
4. İ.Ü Siyasal Vakfı

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
PAZAR EKONOMİLERİNDE REKABETİN KORUNMASINA YÖNELİK MEVZUAT ve TÜRKİYE' deki UYGULAMA