YAZARLARIMIZ

Dr. Atilla UYANIK
1964 doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini İstanbul' da tamamladı. 1988 yılında M.Ü. İktisat bölümünde lisans, 1991 yılında M.Ü. Sosyal .Bilimler Enstitüsü Hukuk Bölümü Mali Hukuk ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1992 yılında doktora eğitimine başladı ve buna bağlı olarak İngiltere' de ( University of Southampton) finansal piyasalar, araçlar ve vergilendirme ile ilgili araştırmalarda bulundu. 1996 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık ana bilim dalında doktor unvanı aldı.
Bağımsız olarak işletmelere mali müşavir, yönetim organizasyonu, finans ve mali mevzuat ile ilgili danışmanlık ve sigortacılık yaptı.

1993 yılında Yeminli Mali Müşavir unvanı almaya hak kazandı.

1997 yılında " Finansal Ürünlerin Vergilendirme Yasal Düzenlemeler Açısında Değerlendirilmesi " isimli çalışması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kitap olarak yayınlandı. Konusu ile ilgili bir çok makaleleri yayınlandı ve çeşitli seminer ve panellere eğitimci olarak katıldı.

1994 yılından itibaren Asliye Ticaret Mahkemelerinde "Mali ve Ticari" konularda bilirkişilik görevlerinde bulunmaktadır.

Dr. Atilla Uyanık halen İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı üye olarak, gerek Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Şirketi ortağı ve yöneticisi sıfatıyla gerekse de şahıs olarak Yeminli Mali Müşavir mesleğini sürdürmektedir.

Ayrıca, öğretim görevlisi olarak, M.Ü. Hukuk Fakültesinde konusu ile dersler vermiş olup, halen Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunda ve Enstitüsünde lisans ve yüksek lisans derslerini vermektedir.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ FONLARININ VE KATILIMCILARININ VERGİLENDİRİLMESİ
4842 SAYILI KANUN SONRASI YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI
XVI DÜNYA MUHASEBE KONGRESI VE DENETİM İLE İLGİLİ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İDARİ YARGIDA İPTAL DAVALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
4761 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELERİN VUK 30/7 MADDESİ UYGULAMASINA ETKİLERİ (MALİ MİLAT)
YURTDIŞI HİZMET ALIMLARINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER