YAZARLARIMIZ

Dr.Yavuz ÇİFTÇİ
1970 yılında Kars'ta doğdu. Bakırköy Ticaret Lisesi'nden 1988 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Uzlanım Dalı'nda 1992 yılında lisans eğitimini; İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Denetim Anabilim Dalı'nda "Enflasyon Ortamında Finansal Raporlama" konulu tezle 1994 yılında yüksek lisans eğitimini bitirdi. Doktora çalışmalarını aynı anabilim dalında "İştiraklerdeki Yatırımların Maliyet Yöntemi ve Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilmesi ve Türkiye'deki Düzenlemelerin Uluslararası Düzenlemelerle Karşılaştırılması" konulu tezle tamamladı. Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı'nda 1993 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı görevini, 2000 yılından itibaren öğretim üyesi olarak sürdürmektedir.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
TÜRK MEVZUATINDA BEDELSİZ HİSSE SENETLERİNİN NİTELİĞİ, DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ