YAZARLARIMIZ

Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ
Işyeri Adresi: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Muğla Universitesi
Türkiye
Tel: 90-(252) 223 80 07
Fax: 90-(252) 223 80 04
E-mail: edip@mu.edu.tr
Ev Adresi: Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Lojmnanları
16/9 MUĞLA
Tel: 90-(252) 212 77 52
Doğum Tarihi: Ekim,14, 1962
Vatandaşlık: T.C
Medeni Durum: Evli ve İki çocuk Babası

EĞİTİM:
Doktora:. Eylül,1991, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Yüksek Lisans: Şubat 1986, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Lisans: Haziran, 1983, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Muğla İşletmecilik Y.O Muğla .
Lise,Temmuz 1979, Şehit Mehmet Gönenç Lisesi, Bandırma.

ÇALIŞMA YAŞAMI:
Doçent, Muğla Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü,Muğla, 11 Kasım 1998 den Bu Yana.
Yardımcı Doçent, Muğla Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü,Muğla, 1991-1998
Araştırma Görevlisi,Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF,Muğla İşletmecilik Y.O,1985-1991
Pazarlama Bölümü Yönetici Asistanı,The Coca-Cola Export Company,1983-1985,İzmir,

YÖNETİCİLİK GÖREVLERİ:
1.Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F Dekan Yardımcılığı (Mart 1997 – Ekim 2001)
2.Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcililiği Yüksek Okulu Müdürlüğü (Ekim 2001- Aralık 2002
3.Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Kuruluğu Üyeliği 1998-.....

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞ DOYUMU VE BALIKESİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
HİZMET İÇİ EĞİTİMİN İŞGÖRENLERİN VERİMLİLİK, MOTİVASYON VE YARATICILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
KAMU KURULUŞLARINDA VERİLEN HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ
İŞGÖREN VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖR OLARAK ERGONOMİ VE BİR ARAŞTIRMA
OTEL İŞLETMELERİNDE MONOTONLUK SORUNU VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER
KREDİ KARTI KULLANIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN KAMU ÇALIŞANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: (MANİSA ORMAN İŞLETMESİ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ)
TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİCİLERİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARININ UYGULANMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
KAMU ÇALIŞANLARININ PERFORMANS DEĞERLEME UYGULAMALARINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ VE MUĞLA TEDAŞ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ