YAZARLARIMIZ

Dr. Aytekin FIRAT
1994 yılında Muğla Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu ve 1994 yılında Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana bilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başladı. 1997’de Muğla Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. 1998’de Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana bilim Dalı’ndan mezun oldu. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda başladığı doktora öğrenimini 2004 tamamladı. 2004 yılından itibaren Muğla Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde Araştırma Görevlisi Doktor olarak çalışmaktadır. İlgi alanları pazarlama, dağıtım kanalları, satış yönetimi, uluslararası pazarlama, stratejik pazarlama yönetimi, rekabet, uluslararası işletmeciliktir.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
ÇOKULUSLU İŞLETMELERİN YABANCI ÜLKEYE GİRİŞ YOLLARINDAN BİRİ: ORTAK YATIRIM (JOINT VENTURE)