YAZARLARIMIZ

Prof. Dr. Hasan KAVAL

1953 yılında Çankırı'da doğdu. İlk, Orta , Lise tahsilini burada tamamladı. A.İ.T.İ.A Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu'nu 1975 yılında bitirdi. Bir bankada Kambiyo Uzmanı, bir başka bankada Müfettiş Yardımcısı olarak görev aldıktan sonra, 1978 yılında AİTİA'de muhasebe bilim dalında asistan olarak göreve başladı. Bankalarda Maliyet Bilgi Sistemi Konusunda doktora tezini 1985 yılında tamamlandı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevini yürütürken bir bankada ek görev aldı ve bankanın tek düzen hesap planına adaptasyonu, bilgisayar sistemine geçirilmesi, kambiyo muhasebesi, turizm işletmelerinin muhasebe organizasyonu gibi projelerinin yürütücüsü oldu. 1989 yılında Doçent, 1995 yılında Profesör oldu. İnönü Üniversitesi Malatya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. Halen Gazi Üniversitesi Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanıdır.

Muhasebe-Finans alanında yayınlanmış birçok makalesinin yanında Konaklama İşletmelerinde Muhasebe, Bankalarda Maliyet ve Karlılık Analizleri ve Risk Yönetimi, Bankalarda Risk Yönetimi gibi kitapları bulunmaktadır. Üniversitede Muhasebe Denetimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Banka Muhasebesi, Ortaklıklar Muhasebesi gibi dersleri vermektedir. Yeminli Mali Müşavir, Sorumlu Ortak Baş Denetçi gibi mesleki unvanlara da sahip olan yazar evli iki çocuk babasıdır.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ