YAZARLARIMIZ

Yrd. Doç. Dr. Aytekin ERDEM

Adres

: Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Değirmenaltı Mevkii 59100-TEKİRDAĞ

Telefon

: (282) 293 14 38 (Pbx)

Faks

: (282) 293 14 60

E-posta

: aytekinerdem@hotmail.com


Eğitim :

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik

Ankara Üniversitesi

1976

YüksekLisans

Katı Hal Fiziği

Trakya Üniversitesi

1987

Doktora

Genel Fizik

Trakya Üniversitesi

1992


Akademik Ünvanlar :

Ünvan

Bölüm

Üniversite

Yıl

Yard.Doç.

Teknik Programlar

Trakya Üniversitesi

1996-2001


Verdiği Dersler:

ÖnLisans

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, AC Devre Analizi, DC Devre Analizi

Lisans

Fizik I, Fizik II (Ziraat Fakültesi)

İdari Görevler:
1981-1982 : Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
1985-1990 : Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
1997-2001 : Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Müdürü
1997 - .. : Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Teknik Programlar Bölüm Başkanı

YAYINLAR
Uluslararası Hakemli Dergi Makaleleri
1. Toymaz; A., Tutay, A., Parlar, E., Caner S., Eddy, N. W. And ERDEM, A.: Track Structure Model for Event Spectra from Energetic Fons, Balkan Physics Lettes. Vol. 7, No:1

Uluslararası Hakemli Kongre Sempozyum Bildirileri
1. Erdem, A. And Açıkgöz, A. F.: Competence and Quality Assurance of Educaiton in Vocational Colleges, Ankara Üniversity IVETA CONFERENCE 1998, Conference Proceedings, Quality Matters in International Vocational Education and Training, PP. 404- 410, 31st August- 2nd September 1998, Ankara, Turkey.

Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri
1. Erdem, A.: Ses Basınç Seviyeleri ve Kelime Anlaşılabilirliğinin İncelenmesi Trakya Üniversitesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Haziran 2000, S.1-8

Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri
1. Erdem A.: Yansıma Yöntemi ile Ses Abrospsiyon Katsayısının Ölçülmesi, TFD-17, Türk Fizik Derneği 17. Fizik Kongresi, Bildiri Kitabı, S. 346, 27-31 Ekim 1998, Alanya.
2. Erdem A.: Ses Basınç Seviyeleri ve Kelime Anlaşılabilirliğinin İncelenmesi, TFD-18 Türk Fizik Derneği. 18. Fizik Kongresi, Bildiri Kitabı, S.184, 25-28 Ekim 1999, Çukurova Üniversitesi, Adana.
3. Erdem A., Üstüner, I.Ş., ve Sancar, M.: Tekirdağ'da Fen-Fizik Öğretmenlerinin Özellikleri, II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
4. Erdem A., ve Kayılı, M.: Kapalı Mekanlarda Konuşma Anlaşılabilirliğini Ses Başınç Değişimlerine Bağlayan Bir Matematiksel Model, Türk Akustik Derneği 5. Ulusal Akustik Kongresi, Bildiri Kitabı, S.47-54, 25-26 Mayıs 2000, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
5. Erdem, A., Üstüner, I.Ş. ve Sancar. M., Edirne ve Kırklareli İllerinde Öğretmenlerin Fen-Fizik Eğitimi Konusundaki Görüşleri: IV. Fen Bilimleri Kongresi 2000, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 06-08 Eylül 2000, Ankara.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDEKİ ÖZEL ÖĞRETİM BİLGİSİ YETERLİLİKLERİ
SANAYİCİNİN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNİKERİ'NDEN BEKLENTİLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ EĞİTİMİN YETERLİLİĞİ VE KALİTE GÜVENCESİ
BAŞARININ DİNAMİĞİ: BİLGİ