YAZARLARIMIZ

Yrd.Doç.Dr. Seyfettin ERDOĞAN
1969 yılından Ağrı'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Ağrı'da tamamladı. 1992 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.

1999 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden iktisat doktoru ünvanını alarak aynı yıl Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır.

Halen Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olup, lisans ve lisans üstü düzeyde makro iktisat, iktisat politikası ve Türkiye ekonomisi dersleri vermektedir.
Bildiği yabancı dil,ingilizcedir.

Bazı çalışmaları şunlardır:
" Türkiye'de Kamu Harcamalarında Gözlenen Savurganlık Sorununun İktisadi Analizi", Doktora Tezi.
Prof Dr. Osman Z. Orhan ile birlikte, "Para Politikası", ders kitabı
- Ar.Gör. Vedat Cengiz ile birlikte, "1990'lı Yıllarda Gelişmekte Olan Ülkelerin Dış Borçları ve Bazı Dış Borç Azaltma Teknikleri, Ekonomik Yaklaşım, Sayı:44,46, Cilt:14, 2003.
- Yeni Ekonominin Boyutları ve Makro Ekonomik Etkileri", , Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:40, Sayı:469, 2003.
- "Merkez Bankası'nda Bağımsızlık Kriterleri ve 4651 sayılı T.C. Merkez Bankası Yasası Üzerine Bir Değerlendirme", Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:40, Sayı:477, 2003.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
T.C. MERKEZ BANKASI YASASI ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK KRİTERLERİNE UYGUN MU?