HAKEM KURULU

Adres Tavukçuyolu Cd. No:269/7 Erçelen İş Merkezi Kat :3
34775 Yukarıdudullu, Ümraniye/ İstanbul
Telefon : 0 850 532 09 45 Fax: 0 216 420 30 66
E-Posta : bilgi@basarmevzuat.com http://www.basarmevzuat.com

İmtiyaz Sahibi: BİLÇAĞ Bilgi Çağı Teknolojileri Araştırma Geliştirme A.Ş.
Yazı İşleri Müdürü: Ayla BAŞAR 

Dergimiz Hakemli Dergi Olup Yazıların Yayınlanması Gecikebilmektedir.
(Dergide Yayımlanacak Çalışmalara İlişkin Kurallar)


Hakem Kurulu
Yayın Kurulu Başkanı:  Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F.
Prof. Dr. Erdoğan GAVCAR
Muğla Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F.
Prof. Dr. Hasan KAVAL
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Remzi ÖRTEN
Gazi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Rıza AYHAN
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Prof. Dr. Yusuf Ziya İRBEÇ Beykent Üniversitesi Rektörü
Doç.Dr.Habib YILDIZ Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Doç.Dr.Hakan ALTINTAŞ
KSU İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü
Doç.Dr.Müslüm AKINCI Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç.Dr. Sami TABAN K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Doç.Dr. Seyfettin ERDOĞAN Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Mustafa CAN
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü İşletme Bölümü
Yrd.Doç.Dr. A. Kadir KÖKOCAK
Gazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Hasan SABIR
İstanbul Üniversitesi S.B.F.
Yrd.Doç.Dr. Tuncer ASUNAKUTLU Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Yavuz ÇİFTCİ Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Aytekin FIRAT
Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 


Hakem Kontenjanı
Ünvan Ön Görülen Var olan İhtiyaç Duyulan
Prof.Dr. 15 8 7
Doç.Dr. 9 4 5
Yrd.Doç.Dr. 5 5 0
Dr. 1 1 0
Toplam 30 18 12


26 ARALIK 2009 ÖNCESİ HAKEM KURULU
4 NİSAN 2006 ÖNCESİ HAKEM KURULU
2 OCAK 2004 ÖNCESİ HAKEM KURULU