YIL: 13
SAYI: 149
MAYIS 2010
 

YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE ETKİLERİ VE KATKILARI
Yrd.Doç.Dr.Zübeyir TURAN

BALIKESİR İLİNDE KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖREL ANALİZİ

Yrd.Doç.Dr. Hicran SEREL

EĞİTİMDE KALİTE UNSURLARININ KALİTE FONKSİYON YAYILIMI İLE BELİRLENMESİ VE BİR UYGULAMA

Dr. Ertuğrul ÇAVDAR, Arş.Gör. Oğuzhan ECE

KAMU YÖNETİMİNİN KURAMSAL ÇERÇEVESİNE BİR MÜDAHALE ÖRNEĞİ OLARAK EVRENSEL HİZMET KAVRAMI

Arş.Gör. Lütfi YALÇIN

AB MÜKTESEBATI VE ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE DERNEKLER MEVZUATININ KARŞILAŞTIRILMASI

Öğr.Gör. Bilal UÇAR