YAZARLARIMIZ

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ÇAVDAR
Dr. Çavdar, 1978 Erzurum doğumludur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Erzurumda’da tamamlamıştır. 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitei İ.İ.B.F. İşletme Bölümünde lisans eğitimine başlamış, 1998 yılına Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümüne yatay geçiş yaparak 2000 yılında buradan mezun olmuştur. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında yükseklisansa başlamıştır. 22/10/2002 tarihinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış, 2003 yılı başında “Dinamik Programlama Yöntemi ve Sermaye Bütçeleme Problemlerine Uygulanması”, adlı tez çalışmasını hazırlayarak yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı yıl Doktora Eğitimini yapmak üzere 2547 Sayılı YÖK Kanunu’nun 35. maddesi ile Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne kayıt yaptırmıştır. 31/07/2009 yılında “Kalite Fonksiyonu Yayılımında Bulanık Mantık Tabanlı Değerlendirme: Yüksek Öğretimde Bir Uygulama” adlı tez çalışması ile doktorasını tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Dr.Çavdar, halen Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
EĞİTİMDE KALİTE UNSURLARININ KALİTE FONKSİYON YAYILIMI İLE BELİRLENMESİ VE BİR UYGULAMA