YAZARLARIMIZ

Ört.Gör.Bilal UÇAR

Kişisel Bilgiler: 1963 Gaziantep (İslahiye – Nurdağı) doğumlu olup il merkezine yerleşik. İstanbul ve Ankara’da görev yaptı. Çeşitli alanlarda akademik ve mesleki uluslar arası toplam 17 kitap  ve 4 makale eseri yayınlandı.
Profil: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Dernekler Denetçisi unvanıyla İçişleri Bakanının emri veya onayı ile ülke genelinde dernek, birlik, kulüp vb kuruluşlar ile bunların her türlü müessese ve eklentilerinde doğrudan İçişleri Bakanı adına inceleme, araştırma ve denetim yapmakla görevli ve yetkili olarak 1991 yılından beri çalışmakta iken AB müktesebatına uyumla çıkarılan 4970 sayılı yasa ile 26.8.2003 tarihinde 1.derece 3600 göstergeli (Devlet Personel Başkanlığına göre müfettiş ve kontrolöre eşdeğer veya Daire Başkanı ve Gnl Mdr Yrd. Muadili) İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi kadrosu ve unvanıyla aynı statü ve göreve yeniden atandı. Halen görev ve temsil tazminatını hak etmiş bu görevde bulunmaktadır. Ayrıca  Kırgızistan Çüy Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak da çalışmaktadır Üniversitenin İhtiyaç duyduğu Ekonomi, Hukuk, Kamu Yönetimi, Bilgisayar ve Bilgisayarlı Muhasebe, İngilizce, Arapça, ve Kırgızca-Türkçe dersleri vermesine Yönetim Kurulunca karar verilmiştir..
Eğitim Durumu: Lisans   :  İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 1987-88, ve Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans Mezunu, Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD 1991de bitirerek “Kamu Yönetimi Uzmanı” akademik kariyeri ve unvanını  kazandı. Kırgızistan ve İngiltere’de Çüy Üniversitesi ve Milli Bilimler Akademisi Hukuk ve Felsefe Enstitüsünde 2004 yılından beri “Ab Uyumunda TC KOBİ Dernek Vakıf Mevzuatı Maliye Ve Muhasebesi Ve Kırgız Cumhuriyetine Uyarlanabilirliği” Doktora Tezini bitirerek Doktora akademik kariyeri ve unvanını  kazanmaya çalışıyor.
Kariyer: Gaziantep ve İstanbul’da Özel sektörde ve kendi özel işinde  çalıştıktan sonra 1984 yılından itibaren kamu sektöründe Atatürk ve Cumhuriyet İnkılabının yeni ve önemli eseri ve kurumlarından olan Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde ilk defa muhtelif görevlerde bulundu. Diyanette görevli olarak Diyanet Haseki Eğitim Merkezinde 1989-91 Master – Doktora Grubunda Dini Yüksek İhtisas Öğrenimi de Gördü. Üniversite Yüksek Lisans ve Diyanet Dini Yüksek İhtisas öğrenimi sırasında 1991 yılında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Dernekler Denetçisi olarak tayin edildi. AB müktesebatına uyum için çıkarılan 4970 sayılı yasa ile 26.8.2003 tarihinde  İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi kadrosu ve unvanıyla atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir. Yüksek Lisans öğreniminin yanı sıra mesleki çalışma olarak Dernek-Vakıf mevzuatı konusunda resmen inceleme ve araştırma yapmakla da görevlendirildi. Bu çalışmaları kitap olarak da yayınlandı. Resmi görevli olarak; 1-“Dernekler Mevzuatının Demokratikleştirilmesi”, 2- “Dernekler Mevzuatının Avrupa Birliğine Uyumu”, 3- “Denetimlerin Demokratik, Etkin ve Verimli Yapılması” resmi raporlarını hazırladı. Kitapları İçişleri Emniyet Yayın Kurulunca tavsiye edilmiştir. Yuksek Lisansını 1991de bitirerek “Kamu Yönetimi Uzmanı”, oldu. 2004!ten beri “Doktora” akademik kariyeri ve unvanını  kazanmaya çalışıyor. Halen Tez aşamasında
Yabancı Dil: İngilizce ve Arapça ile  Başta Kırgızca ve Osmanlıca olmak üzere diğer Çağdaş Türk  dilleri ve lehçeleri (İyi düzeyde)
İlgi Alanları: Şiir, Fikir yazıları, İlmi İnceleme ve Araştırmalar; Lise öğrenimi sırasında Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Hizmetleri  Vakfının müştereken İl-İlçe bölge liseleri arasında düzenlediği “Fetih ve Fatih” konulu “Şiir ve Kompozisyon” yarışmasında birinci oldu. Lise öğrenimi sırasında köyündeki Ökkeşiye ziyareti hakkında topladığı bilgiler ile inceleme ve araştırması Üniversite öğrenimi sırasında bülten ve broşür olarak yayınlandı ve Ökkeşiye ziyaretçileri ve turistler bilgilendirildi. Daha sonra bu birikimler diyanet mesleki çalışmaları olarak kitap haline getirilerek “Hz Ökkeş (Ukkaşe)”  ve “Ökkeşiye Rehberi” adlarıyla iki ayrı kitap olarak yayınlandı.  Aynı şekilde Gaziantepte’ki Hz. Yuşa ve Pir Safa konusundaki çalışmaları da kitap olarak yayınlandı.

Akademik ve Mesleki Çalışmalarından Ülke Genelinde Yayınlanmış Bazı Eserleri:

  1. Kitaplar:

1- YENİ DERNEKLER (KANUNU) MEVZUATI ISBN 975-6385-55-3 (Resmi Mesleki Çalışma) (Resmi Mesleki Çalışma) AB ve Türk Medeni Kanunu uyumlu birleşik 1. Baskı,  374 sayfa, 8x11cm, Ankara,2005 Nisan Adalet Yayınevi.
2-YENİ DERNEKLER KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT ISBN 975-8900-30-7 (SORU-CEVAP VE AÇIKLAMALARIYLA) AB ve Türk Medeni Kanunu uyumlu birleşik (Resmi Mesleki Çalışma) 1. Baskı 464 sayfa, 14x20 cm,  Ankara 2005 Ağustos Kartal Yayınevi.
3- DERNEK-KULÜP-VAKIF (İLE KOBİ VB İŞLETMESİ) MALİYE MUHASEBE VERGİSİ ISBN 975-6385-86-3 AB ve Türk Medeni Kanunu uyumlu birleşik (Resmi Mesleki Çalışma) 1. Baskı,  223 sayfa, 14x20 cm,  Ankara,2006 Mart  Adalet Yayınevi.
4- TÜRK DERNEKLER HUKUKU ISBN 975-95685-0-0   (Yüksek Lisans ve Mesleki Çalışma) 1.Baskı 263 sayfa İstanbul, 1992,kasım Türdav Dağıtım 2. Baskı 288 sayfa 12x20 cm İstanbul, 1993, Ocak Türdav ve Adalet  Dağıtım. 3-5 baskı 328 sayfa 14x20, cm Ankara, 1994-1998, Zülfikar Yayıncılık.
5- DERNEKLER KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT   ISBN 975-7926-47-7 (Yüksek Lisans ve Mesleki Çalışma) 6. Baskı 389 sayfa 14x20 cm, Ankara, 2000 Adalet Yayınevi..
6- (TMK) DERNEKLER KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT   ISBN 975-7926-71-X AB ve Türk Medeni Kanunu uyumlu (Yüksek Lisans ve  Mesleki Çalışma) 7. Baskı 438 sayfa 14x20 cm, Ankara, 2002 Adalet Yayınevi..
7- TÜRK DERNEKLER HUKUKU  ISBN 975-8158-00-7 (Yüksek Lisans ve Mesleki Çalışma)  1-3 .Baskı 603 sayfa 16x24 cm, Ankara, 1996-1998, Ocak Zülfikar Yayıncılık
8- DERNEKLER HUKUKU   ISBN 975-7926-44-2 (Yüksek Lisans ve Mesleki Çalışma) 1 ve 2. Baskı 879 sayfa, 16x24 cm,  Ankara 1999 Ekim Adalet Yayınevi.
9- (TMK) DERNEKLER HUKUKU   ISBN 975-7926-75-2 AB ve Türk Medeni Kanunu uyumlu (Yüksek Lisans ve Mesleki Çalışma) 2 ve 3. Baskı 879 sayfa, 16x24 cm,  Ankara 2002 Ekim Adalet Yayınevi.
10- (TMK) DERNEK-VAKIF MEVZUATI ISBN 975-7926-77-9AB ve Türk Medeni Kanunu uyumlu (Resmi Mesleki Çalışma)1 ve 2. Baskı 645 Sayfa 14x20 cm, Ankara, 2002 Kasım Adalet Yayınevi.
11- TC DERNEKLER MEVZUATININ AB UYUMU RAPORU  ISBN 975-8158-04-X  2. Baskı,35 sayfa 21x30 cm,  Ankara Kasım 2001 Liberal Düşünce Topluluğu Yayınevi. 50 sayfa 16x24 cm, Ankara, KASIM 2006  ZY GÜVEN Zülfikar Yayıncılık
12- (ANAP HÜKÜMETLERİNDE) ÇAĞ ATLARKENISBN 975-8158-01-5 İsmiyle Master Tezi yayınlandı 1. Baskı 200 sayfa. Ankara,1998 Ocak.  ZY GÜVEN Zülfikar Yayıncılık
13- 1983-1991 TC HÜKÜMETLERİNİN ÇALIŞMA HAYATI - İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKASI VE İCRAATI ISBN 975-8158-05-8 1991 İstanbul Üniversitesi Master Tezi 230 sayfa 16x24 cm, Ankara, KASIM 2006  ZY GÜVEN Zülfikar Yayıncılık
14- “HZ ÖKKEŞ (UKKAŞE)” ISBN 975-8158-03-1 (Mesleki turistik-kültürel Çalışma,  İnceleme ve Araştırma) 1. Baskı 94 sayfa 8x11cm, Ankara, Mayıs 2002  ZY GÜVEN Zülfikar Yayıncılık Gaziantep Nurdağı’nda Peygamber ve Ehlibeyt Yadigarı Hz. ÖKKEŞ (UKKAŞE) Nübüvvet Mührünü Öpen Sahabisi ve Hz. İmamı Alinin Komutan arkadaşı.
15- ÖKKEŞİYE REHBERİ ISBN 975-8158-02-3 (Mesleki turistik-kültürel Çalışma, İnceleme ve Araştırma) 1. Baskı 191 sayfa 10x14 cm, Ankara, Mayıs 2002  ZY GÜVEN Zülfikar Yayıncılık Gaziantep Nurdağı’nda Peygamber ve Ehlibeyt Yadigarı Hz. ÖKKEŞ (UKKAŞE) Nübüvvet Mührünü Öpen Sahabisi ve Hz. İmamı Alinin Komutan arkadaşı.
16- “HZ UKKAŞE” ISBN 975-8158-06-6   (Mesleki turistik-kültürel Çalışma,  İnceleme ve Araştırma) 1.ve 2. Baskı 77 sayfa 8x11cm, Ankara,1998 Ocak.  ZY GÜVEN Yayınevi  Gaziantep Nurdağı’nda Peygamber ve Ehlibeyt Yadigarı Hz. UKKAŞE Nübüvvet Mührünü Öpen Sahabisi ve Hz. İmamı Alinin Komutan arkadaşı. Ankara, KASIM 2006  ZY GÜVEN Zülfikar Yayıncılık
17- “HZ. YUŞA-PİR SAFA” ISBN 975-8158-07-4  (Mesleki turistik-kültürel Çalışma, İnceleme ve Araştırma ) 1. Baskı 97 sayfa, 8x11cm, Ankara, KASIM 2006  ZY GÜVEN Zülfikar Yayıncılık Hz. Muhammed ile Hz. Ali ilişkisine benzer Hz. Musa ile Hz. Yuşa (AS) ilişkisi ve Peygamber ve Ehlibeyt Yadigarı Sahabi ve Hz. İmamı Alinin gaza arkadaşı Hz. Pir Safa ve ziyareti tanıtılır.                

  1. Makale ve Bildiriler:
  2. Dernekler ve Mahalli idareler(soru-cevaplarla), Hizmet Dergisi, 6 sayı, 1998-2000 Ankara.TC.

 

    • Sivil ve özel girişimin Türk dünyası güncel sorunlarının çözümüne katkısı, 6. UA Türk Dünyası Kongresi, 2008 Calalabat KC.
    • ?????????? ????????????? ???????? ??????? ?????????, ??????????, ??????? ???????? ???? ????????? ???? ?????????? ???????????? ??????? 6. UA Türk Dünyası Kongresi, 2008 Calalabat KC.
    • XIX ????????? ???- ??????????? ??? ???????? ??????????? ????, Dışileri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Konferansı  2008 Bişkek KC.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
BİLİMİN VE ÖĞRETİMİNİN BAZI ÇAĞDAŞ KÜRESEL SORUNLARINA BİR YÖNTEMSEL BAKIŞ