YIL: 6
SAYI: 69
EYLÜL 2003
 

önceki

yazdır


 

Yrd. Doç Dr. Mustafa CAN

 

 

  

YABANCI HUKUK DERGİLERİ (GENERAL LAW REVIEWS)


 I. GİRİŞ

Dünyanın bir çok ülkesinde yayın hayatına devam eden hukuk dergileri(law reviews) bulunmaktadır[1]. Bunların çoğu hukuk fakülteleri(law faculty) tarafından yada hukukla ilgili diğer kuruluşlar tarafından hazırlanmaktadır. İnternetin günlük hayatımıza girmesi ile birlikte, iletişim daha da hızlandı ve kolaylaştı. Bilgiye ulaşmak eskiye göre artık daha kolay. Daha önceden adını duymadığımız yada takip edemediğimiz dergileri, şimdi internet aracılığıyla daha yakından takip edebiliyoruz. Hukukla ilgili tartışmaları ve yenilikleri anında takip edebilmekteyiz. Yapmış olduğum bu çalışmada, hukukla ilgili dünyada yayınlanan dergiler hakkında araştırmacılara bilgi vermeye çalışacağım.

 

A. Alfabetik Sıraya Göre Hukuk Dergileri

Alfabetik sıraya göre tespit edebildiğim hukuk dergileri, internet ortamında yayınlanan dergiler olup, bunların tam metin halinde(F-full text) yada özet olarak(A-abstract) yayınlanıp, yayınlanmadığı hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca her bir dergiye ulaşılması için, gerekli olan web adresi de verilecektir. İsteyen araştırmacılar bu web sayfasından girerek, derginin yeni sayısına yada arşivdeki sayılara ulaşabilecektir.

 

·         Alabama Law Review - F

·         American University Law Review - F

·         Arkansas Law Review - F

·         Baylor Law Review -A

·         Brooklyn Law Review - A

·         Buffalo Law Review - A

·         California Law Review (Kalifornia Üniversitesi “University of California, Berkeley”) - A

·         Cardozo Law Review - F

·         Chicago-Kent Law Review - A

·         Cornell Law Review - F

·         Detroit College of Law at Michigan State University Law Review - F

·         Duke Law Journal - F

·         Emory Law Journal - F

·         Florida State University Law Review - F

·         Georgia Law Review - F

·         Gonzaga Law Review - A

·         Harvard Law Review - A

·         Hastings Law Journal - A

·         Hofstra Law Review - F

·         Indiana Law Journal - F

·         Kentucky Law Journal - A

·         Mercer Law Review - F

·         Michigan Law Review - A

·         New England Law Review - F

·         New York University Law Review - F

·         North Carolina Law Review - A

·         Ohio State Law Journal - A

·         Oregon Law Review - A

·         Regent University Law Review - A

·         Rutgers Law Journal - F

·         Rutgers Law Record - F

·         Seattle University Law Review - A

·         Southern California Law Review - A

·         Southern Illinois University Law Journal - F

·         Stanford Law Review - A

·         Stetson Law Review - A

·         Tulane Law Review - A

·         UC Davis Law Review - A

·         UCLA Law Review - A

·         University of Kansas Law Review - A

·         University of Pittsburgh Law Review -F

·         Wake Forest Law Review - F

·         Washburn Law Journal - F

·         Washington & Lee Law Review - A

·         Washington Law Review - A

·         Washington University Law Quarterly - F

·         West Virginia Law Review - A

·         Willamette Law Review - A

·         Yale Law Journal - A

 

B. Özel Konulu Hukuk Dergileri

 

Across Borders (Gonzaga University School of Law) – Dünya ölçeğinde yayın yapan, uluslar arası uygulamaları içine alan, öğrenciler tarafından çıkarılan bir dergidir. Derginin amacı, akademisyenler, avukatlar, iş adamları, resmi görevlilerin, uluslar arası konularda bir forum oluşturmasına hizmet etmektir. F

Administrative Law Review - Üç ayda bir olarak, Amerikan Üniversitesi Washington Hukuk Fakültesi ve Amerikan Barolar Birliği Yönetim Hukuku bölümü üyesi öğrenciler tarafından çıkarılmaktadır. A

Alaska Law Review (Duke Üniversitesi Hukuk Fakültesi) – Bilimsel ve mesleki içerikli bir dergi olup, tabi kaynaklar hukuku(natural resources law), çevre hukuku(environmental law), toprak kullanım planlaması, ekonomik gelişme(economic development), eyalet ve federal ilişkiler(state-federal relations)ve yerli Amerikalıların hakları( Native American rights) ile ilgili makale ve yazıları içine alır. F

American Indian Law Review (Oklahoma Üniversitesi Hukuk Fakültesi) – Yerli hukukunu konu alan, özel bir dergidir. Amerikan yerli haklarına ililşkin, makale ve yazıları içerir. A

Annual Survey of American Law – New York Üniversitesinin en yaşlı dergilerinden biridir. Annual Survey of American Law 60 yıldır yayınlanmaktadır. Hukuk alanında yapılan değişiklikleri, gündemine taşımaktadır. Hukukçular, akademisyenler yapılan değişiklikleri ve mahkeme kararlarını bu dergide tartışma imkanı bulmaktalar. A

ARC Journal - Dergi çocuk haklarını(rights of children) konu almaktadır. Kalifornia Üniversitesi, Davis Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından çıkarılmaktadır. F

Bankruptcy Developments Journal – Emory Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınıdır. F

Berkeley Technology Law Journal – Berkeley’de bulunan Kalifornia Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından yılda iki kez yayınlanmaktadır.F

Brooklyn Journal of International Law (Brooklyn Hukuk Fakültesi) – Uluslar arası hukuk alanındaki gelişmeleri konu edinen, bilimsel bir dergidir.A

Buffalo Human Rights Law Review – New York Eyalet Üniversitesi Hukuk Fakültesi(the State University of New York at Buffalo School of Law) yayınıdır. A

Buffalo Journal of Public Interest Law, In the Public Interest – New York Eyalet Üniversitesi Hukuk Fakültesi(the State University of New York at Buffalo, School of Law) öğrencileri tarafından çıkarılan mesleki bir dergidir. Kamu hukuku ağırlıklı yayın yapar. A

Cardozo Journal of International and Comparative Law (Benjamin N. Cardozo Hukuk Fakültesi(School of Law), Yeshiva University) – Başlangıçta 1992 yılında, “the New Europe Law Review” adı ile, uluslar arası hukuk dergisi olarak, avrupadaki politik, sosyal değişiklikleri gündemine aldı. 1995 yılında ise avrupa dışında, dünyanın diğer çoğrafyasında siyasi ve sosyal olarak olup bitenleri, yeni isim altında tartışmaya başladı. A

Colorado Journal of International Environmental Law and Policy (Colorado Üniversitesi Boulder Hukuk Fakültesi ”University of Colorado at Boulder School of Law”) - Uluslar arası çevre sorunlarını konu alan bilimsel bir dergidir. A

Computer Law Review and Technology Journal – Southern Methodist Hukuk Fakültesi(Southern Methodist School of Law) ve Teksas Eyalet Barosunun Bilgisayar Bölümü(the Computer Section of the State Bar of Texas) işbirliği ile yılda dört kez çıkarılan, bilgisayar ve teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı hukuksal sorunları tartışan, bilimsel bir dergidir. F

Cornell Journal of Law and Public Policy (Cornell Hukuk Fakültesi “Cornell Law School”) – Hukuku etkileyen değişimleri ve politikaları konu alan makale ve çalışmalara yer veren, yılda üç kez yayın yapan bilimsel bir dergidir. F

Cyberspace Law Journal (Kansas Üniversitesi Hukuk Fakültesi “University of Kansas School of Law”) – Öğrenciler tarafından düzensiz olarak çıkarılan hukuk dergisidir.

Delaware Journal of Corporate Law (Widener Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Widener University School of Law”) –Kısa adı “DJCL” olan dergi, anonim şirket konusunda yazılan makale ve araştırmalara yer verir. Amerikan Barolar Birliğinin Anonim Şirketler, Bankacılık ve Ticaret Hukuku Bölümlerinin ”the American Bar Association's Section on Corporation, Banking, and Business Law” çalışma ve araştırmalarına da yer verir. A

Denver Journal of International Law and Policy – Denver Üniversitesi Hukuk Fakültesi ”the University of Denver College of Law” tarafından yayınlanmaktadır. A

DePaul-LCA Journal of Art and Entertainment Law - DePaul Üniversitesi Hukuku Fakültesi ”the DePaul University College of Law” öğrencileri ve Şikago Hukukçuları “the Chicago Lawyers for the Creative Arts (LCA)” işbirliği ile yılda iki kez çıkarılan bir dergidir. Sınai haklar(intellectual property), iletişim(communications), sözleşmeler(contracts), anayasa hukuku(constitutional law), vergi(taxation) ve sigorta(insurance) konuları incelenmektedir. A

Drake Journal of Agriculture Law (Drake Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Drake University Law School”) - Uluslar arası ve ulusal tarım hukukuna ve tarım endüstrisine ilişkin konulara yer veriri. A

Duke Environmental Law & Policy Forum (Duke Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Duke University School of Law”) - Hukuk Fakültesi ile yakın bir ilişki içerisinde bulunan “the Nicholas School of the Environment and the Terry Sanford Institute of Public Policy” adlı kuruluşla birlikte, çevre konularının siyasi ve hukuksal olarak analizi yapılmaktadır. F

Duke Journal of Comparative & International Law (Duke Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Duke University School of Law”) – Yılda iki kez yayın yapan dergi, uluslar arası ve mukayeseli olarak doktora ve yüksek lisans programlarında yapılan araştırma ve çalışmalara yer verir. F

Duke Journal of Gender Law & Policy (Duke Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Duke University School of Law”) – Cinsiyet konusunun tartışıldığı bir dergidir. F

East European Constitutional Review (New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Merkez Avrupa Universitesi “New York University University Law School and Central European University”). F

Ecology Law Quarterly – Berkeley, Kalifornia Üniversitesi, Boalt Hall Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından çıkarılan, kritik çevresel etkilere yönekilik analiz ve anlayışları gündeme getirir(Boalt Hall School of Law, University of California, Berkeley). A

Emory International Law Review – Emory Üniversitesi Hukuk Fakültesi “the Emory University School of Law” öğrencileri tarafından yılda iki kez yayınlanan ve uluslar arası hukuku konu alan dergidir. F

Environmental Law – Çevre ve tabii kaynaklar konusunda yayın yapan, yılda dört kez Northwestern Hukuk Fakültesi “Northwestern School of Law” öğrencileri tarafından yayınlanan dergidir. A

Environmental Lawyer – George Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Amerikan Barolar Birliği, Tabi Kaynaklar, Enerji ve Çevre Hukuku Bölümünün “the Section of Natural Resources, Energy, and Environmental Law of the American Bar Association and the George Washington University Law School” birlikte çıkardıkları araştırma dergisidir. A

Federal Communications Law Journal – Federal İletişim Baro Birliği “the Federal Communications Bar Association” ve Indiana Üniversitesi Hukuk Fakültesi “the Indiana University School of Law-Bloomington” birlikte hazırladıkları, telekomünikasyon, iletişim, telefon, bilgisayar, sınai haklar, bilgilendirme gibi konuları içine alan bilimsel içerikli dergidir. A

Fordham International Law Journal (Fordham Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Fordham University School of Law”) – Yabancı ve uluslar arası konularda değişik çalışmaları kapsayan dergidir. Indexes

Georgetown International Environmental Law Review (Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi “Georgetown University Law Center”) – Çevre konularında siyasi sınır tanımayan, bölgesel entegrasyonu göz önünde bulunduran araştırma dergisidir. Çevre konusuna ilişkin yayınları içerir. A

Georgetown Journal of Legal Ethics Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi “Georgetown University Law Center” tarafından çıkarılan dergidir. A

Georgia Journal of International and Comparative Law – Georgia Üniversitesi Hukuk Fakültesi “the School of Law, University of Georgia” tarafından yılda üç kez yayınlanan bir dergidir. A

Great Plains Natural Resources Journal South Dakota Üniversitesi Hukuk Fakültesi “University of South Dakota School of Law” yayınıdır A

Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review (Harvard Hukuk Fakültesi “Harvard Law School”) – Özel haklar ve kişisel özgürlükler konusunda, güncel yayınlar ve analizler yapan dergidir. A

Harvard Environmental Law Review (Harvard Hukuk Fakültesi “Harvard Law School”) - Çevresel etkilere yönelik değişim ve gelişmeleri takip eder. Toprak, kaynak kullanımı, biyolojik değişim, hava, su, gürültü düzenlemeleri, zehirlenme ve kirlenmenin önlenmesi, enerji kullanımı, bilimsel ve teknolojik kontrol, radiasyon kirliliği gibi makalelere yer verilir.A

Harvard Journal of Law & Technology (Harvard Hukuk Fakültesi “Harvard Law School”) – Değişik çalışma alanlarında ve değişik bakış açılarını bir araya getiren makalelere yer verir. A

Hastings Communications & Entertainment Law Journal (COMM/ENT) - Kalifornia Üniversitesi, Hasting Hukuk Yüksek Okulu “University of California, Hastings College of the Law[2]” öğrencileri tarafından yayınlanan bilimsel dergdir. İletişim, eğlence, sınai haklar konusuna yer verir. A

Hastings Constitutional Law Quarterly – Kalifornia Üniversitesi, Hasting Hukuk Yüksek Okulu “the University of California Hastings College of the Law” seçilmiş öğrencileri tarafından, anayasa hukukunu konu alan yayınlara ilişkin çıkarılan dergidir. A

Hastings International and Comparative Law Review – Uluslar arası özel ve kamu hukuku konularında akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından hazırlanan makale ve çalışmalara yer verir. Kalifornia Üniversitesi, Hastings Hukuk Yüksek Okulu “the University of California, Hastings College of the Law” tarafından çıkarılan dergidir.A

Hastings Women's Law Journal (Kalifornia Üniversitesi Hastings Hukuk Yüksek Okulu “University of California, Hastings College of the Law”) – Kadın hakları ve feminizm konularında yapılan araştırmalara yer verir. A

Indiana International and Comparative Law Review – Uluslar arası hukuk konusunda mukayeseli araştırmalar yapan ve yılda iki kez çıkarılan bir dergidir. Indiana Üniversitesi Hukuk Fakültesi “the Indiana University School of Law – Indianapolis” tarafından yayınlanmaktadır. Indexes

Indiana Journal of Global Legal Studies – Ulusal ve uluslar arası, rejim, Pazar, siyaset, teknoloji, kültür konularında yayın yapan dergidir. Indiana Üniversitesi Hukuk Fakültesi “the Indiana University School of Law – Bloomington” tarafından yayınlanmaktadır. F

Intellectual Property and Technology Forum (Boston Hukuk Yüksek Okulu “Boston College Law School”) - Teknoloji hukuku ve sınai haklar konusunda gelişmelerle ilgili olarak, okuyuculara bilgi vermeyi amaçlayan dergidir.F

John Marshall Journal of Computer & Information Law (John Marshall Hukuk Fakülyesi “John Marshall Law School”) – Teknolojinin haksız fiil, sözleşme ve sınai hakları ne şekilde etkilediği konusunda odakalaşır. Gizlilik be antitrust düzenlemelerine de yer verir. A

Journal of Asian Law – Yayın hayatına 1987 de the Journal of Chinese Law olarak, Kolombiya Üniversitesi Hukuk Fakültesi “the Columbia University School of Law” tarafından çıkarılmaya başladı. Çinden Amerikaya kadar, hukukla ilgili geçerli konular tartışmaya başladı. 1996 yılında the Journal of Asian Law adı ile yayın hayatına devam etti. A

Journal of Health, Politics, Policy and Law (Duke Üniversitesi “Duke University”)– Siyaset bilimi, ekonomi, tarih, sosyoloji, sağlık araştırma hizmetleri, ahlak, felsefe ve benzeri konularda makaleleri içeren, yılda dört kez yayınlanan bilimsel içerikli bir dergidir. A

Journal of Intellectual Property Law – Georgia Üniversitesi Hukuk Fakültesi “the University of Georgia School of Law” tarafından yılda iki kez yayınlanan bu dergide, sınai haklar, haksız rekabet ve ilgili diğer konular incelenir. F

Journal of Land Use & Environmental Law Florida Eyalet Üniversitesi Hukuk Yüksek Okulu “Florida State University College of Law” tarafından yılda iki kez yayınlanır. F

Journal of Law and Economics (Şikago Üniversitesi Hukuk Fakültesi “University of Chicago Law School”) – Hukuk ve ekonomi arasındaki ilişkiyi açıklamada odaklaşır. A

Journal of Law and Policy (Brooklyn Hukuk Fakültesi “Brooklyn Law School”) - Hukuk ve siyaset konularında yayın yapan bilimsel dergidir. A

Journal of Legal Studies (Şikago Üniverisitesi Hukuk Fakültesi “University of Chicago Law School”) – Hukukla ilgili araştırmaları içeren bilimsel bir dergidir. A

Journal of Online Law ( William ve Mary Hukuk Yüksek Okulu “College of William and Mary School of Law”) – Hukukla ilgili sitelere kolay ulaşabilmek için, düzenlenmiş elektronik bir dergidir. F

Journal of Science & Technology Law (Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Boston University School of Law”) – Biyoteknoloji, bilgisayar, iletişim, sınai haklar, teknoloji transferi, teknoloji temelli şirketlerle ilgili, çalışmaları içine alan dergidir. A

Journal of Technology Law & Policy ( Florida Üniversitesi Hukuk Yüksek Okulu “University of Florida College of Law”) – Florida Üniversitesinde bir öğrenci organizasyonu olarak, internet ve bilgisayar hukuku birliğinin “the Internet and Computer Law Association” projesi olarak yayın hayatına başladı. Teknoloji ve siyaset konularında yayın yapmaktadır. F

Journal of Transnational Law and Policy (Florida Eyalet Üniversitesi Hukuk Yüksek Okulu “Florida State University College of Law”) – Uluslar arası alanda mukayeseli hukuka ilişkin çalışmalar yayınlamaktadır. A

Law & Contemporary Problems (Duke Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Duke University School of Law”) – Hukukla ilgili olarak tespit edilen bir sorunla sınırlı yayınlar yapılmaktadır. F

Law & Inequality : A Journal of Theory and Practice ( Minnesota Üniveritesi Hukuk Fakültesi “University of Minnesota Law School”) – Tüm kişileri, grupları etkileyen eşitsizlikleri konu edinen bilimsel içerikli dergidir. F

Law and Sexuality (Tulane Hukuk Fakültesi “Tulane Law School”) – Lezbien ve gay topluluklarına ilişkin olarak, Amerikada yayınlanan ilk dergidir. A

Land & Water Law Review (Wyoming Üniversitesi Hukuk Yüksek Okulu “University of Wyoming College of Law”) – Su, petrol, doğal gaz, madenler ve kamu ve özel topraklar gibi tabi kaynaklara ilişkin çalışmaları içerir. A

Legal Studies Forum ( Batı Virginya Üniversitesi Hukuk Yüksek Okulu “West Virginia University College of Law”) - Index

Michigan Journal of International Law (Michigan Üniversitesi Hukuk Fakültesi “University of Michigan Law School”) – Uluslar arası, mukayeseli hukuk, yabancı hukukla ilgili araştırmaları konu alır. Index

Michigan Journal of Race & Law (Michigan Üniversitesi Hukuk Fakültesi “University of Michigan Law School”) - the Michigan Journal of Race & Law ırk konusunda yapılan araştırmaları konu edinen bilimsel içerikli bir dergidir. A

Michigan Telecommunications and Technology Law Review - Michigan Üniversitsi Hukuk Fakültesi “The University of Michigan Law School” ve Michigan Üniversitesi Ticaret Fakültesi “The University of Michigan Business School” nin birlikte yayınladıkları dergidir. Teknoloji değişikliklerinin hukuk ve ticaret hayatına etkisi ve benzer konulara yer veren bilimsel dergidir. F

Minnesota Journal of Global Trade (Minnesota Üniversitesi Hukuk Fakültesi “University of Minnesota Law School”) - Uluslar arası ticaret hukuku ve ekonomi siyaseti konusunda yapılan çalışmalara yer verir. A

National Journal of Sexual Orientation Law – Lezbien, gay ve bisexual konularına ilişkin ilk on-line yayınlanan dergidir. F

New England International & Comparative Law Annual (New England Hukuk Fakültesi “New England School of Law”) – Uluslar arası ve mukayeseli hukuk konularında, öğrenciler tarafından yazılan makaleler yayınlanır. F

New England Journal on Criminal and Civil Confinement (New England Hukuk Fakültesi “New England School of Law”) . F

New York University Environmental Law Journal ( New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi “New York University School of Law”) – Çevre konularını ele alan, çevre korumasını sağlamayı amaçlayan, bu konuda yayın ve incelemeleri içeren bilimsel bir dergidir. F

New York University Journal of International Law and Politics (New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi “New York University School of Law”) – Amerikada uluslar arası hukuk ve siyaset konusunda yayın yapmaktadır Akademisyenler, diplomatlar, uygulayıcılar konuya ilişkin çalışmalar yayınlamaktadırlar. A

Ohio State Journal on Dispute Resolution - Ohio Eyalet Üniversitesi Hukuk Yüksek Okulu “The Ohio State University College of Law” ve Amerikan Barolar Birliğinin Uyuşmazlık Çözüm Bölümü “ the American Bar Association's Section of Dispute Resolution” tarafından çıkarılmaktadır. Indexes

Pace Environmental Law Review (Pace Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Pace University School of Law”) – Çevre hukuku konusunda yayınlanan bir dergidir. Yıllık olarak yayınlanır. F

Perspectives on Law and The Public Interest – Richmond Üniversitesi Hukuk Fakültesi “the University of Richmond School of Law” öğrencileri tarafından yayınlanan elektronik bir dergidir. Çağdaş insan topluluklarının karşılaştıkları sorunlara ilişkin analizler, görüş ve düşüncelere yer verilir. F

Public Law Research Institute Reports (California Üniversitesi, Hasting Hukuk Yüksek Okulu “University of California, Hastings College of Law”) – Kalifornia eyaleti ve lokal yönetimlerin karşılaştığı hukusal sorunları analiz etmektedir. Bu sorunlara ilişkin olarak, araştırma raporlarına da yer verilmektedir. F

Real Property, Probate and Trust Journal –Güney Karoline Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Amerikan Barolar Birliğinin Vesayet, Mülkiyet ve Trust Hukuku Bölümünün” The Section of Real Property, Probate and Trust Law of the American Bar Association” birlikte çıkardıkları bilimsel bir dergidir. A

Richmond Journal of Law & Technology (Richmond Üniversitesi Hukuk Fakültesi “University of Richmond School of Law”) – Teknoloji değişikliği ile ortaya çıkan sorunların çözümüne odaklaşır.F

RISK: Health, Safety & Environment (Fraklin Pierce Hukuk Merkezi “Franklin Pierce Law Center”) Çevreyi etkileyen tabii ve suni tehlikeleri, sağlık ve emniyet gibi konuları hukuksal açıdan değerlendirir. F

Santa Clara Computer and High Technology Law Journal (Santa Clara Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Santa Clara University School of Law”) – Yüksek teknoloji, endüstri ve bilgisayar konularında karşılaşılan hukuksal konulara yer verir. F

Scientific Testimony: An Online Journal – Bilimsel delillerin kullanımı hakkında yeni rapor, yorum ve makalelere yer verir. Kalifornia Üniversitesi Toplum&Hukuk ve Krimonoloji Departmanı “the Department of Criminology, Law & Society, University of California, Irvine” öğrenci ve akademik personeli tarafından çıkarılır. F

Southern California Interdisciplinary Law Journal (Southern Kalifornia Üniversitesi Hukuk Fakültesi “University of Southern California Law School”) – Pozitif hukuka ilişkin yapılacak değişiklikleri, inceleyen bilimsel dergidir. A

Southern California Review of Law and Women's Studies – Kadın hakları, hukuk ve feminizme ilişkin konulara yer verir. Southern Kalifornia Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından çıkarılır. A

Sports Lawyers Journal – Spor Hukukçular Birliği “the Sports Lawyers Association” tarafından çıkarılan dergidir. A

Stanford Journal of International Law – Stanfort Hukuk Fakültesi “ Stanford Law School” öğrencileri tarafından yılda iki kez yayınlanan uluslar arası hukuka ilişkin konuları kapsayan, dergidir. A

Stanford Journal of Law, Business & Finance (Stanfort Hukuk Fakültesi “Stanford Law School”) – Ticaret ve finansman konularında ortaya çıkan güncel konularda tanınmış akademisyen ve uygulayıcıların görüş ve çalışmalarına yer verir. A

Stanford Law & Policy Review – Kamu siyaseti ve hukuk konularında odaklaşır. Stanford Hukuk Fakültesi “ Stanford Law School” öğrencileri tarafından yılda iki kez çıkarılan bilimsel dergidir. A

Stanford Technology Law Review (Stanford Hukuk Fakültesi “Stanford Law School”) - Bilim, teknoloji, siyaset, çalışma notları, kitap özetleri ve makaleler yayınlanır. F

Syracuse University Law and Technology Journal - Hukuk ve teknoloji konularında yayınlanan ilk on-line dergilerden biridir. F

Texas Intellectual Property Law Journal (Teksas Üniversitesi Hukuk Fakültesi “University of Texas School of Law”) - Patent, ticari sır, haksız rekabet, marka, ticaret unvanı ve telif hakkı gibi sınai haklara ilişkin konulardaki makale ve çalışmalara yer verir. F

Texas International Law Journal – Uluslar arası hukuk konusunda yılda üç kez yayın yapan, Teksas Üniversitesi Hukuk Fakültesi “The University of Texas School of Law” tarafından yayınlanır. A

Touro Environmental Law Journal (Touro College Jacob D. Fuchsberg Law Center adlı Hukuk Merkezi) - the Touro International Law Review, the Touro Law Review ve the Journal of the Suffolk Academy of Law, adlı dergilerin 1997 yılında birleşmesi sonucu, çevre konusunda daha içerikli ve zengin bir dergi yayınlandı. F

Touro International Law Review (Touro College Jacob D. Fuchsberg Law Center adlı Hukuk Merkezi tarafından uluslar arası hukuka ilişkin yayın yapan dergidir. - F

Transnational Law & Contemporary Problems - Iowa Üniversitesi Hukuk yüksek Okulu öğrenci ve akademisyenleri tarafından yılda iki kez yayınlanan dergidir. Uluslar arası ve mukayeseli olarak ortaya çıkan hukusal sorunları yer verir. A

Tulane Environmental Law Journal – Tulane Hukuk Fakültesi “Tulane Law School” öğrencileri tarafından yıllık olarak yayınlanan, çevre sorunlarının fertlere, toplumlara ve milletlere olan zararlarının tartışıldığı bilimsel dergidir. A

Tulane European & Civil Law Forum (Tulane Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Tulane University School of Law”) – Louisiana ve Avrupa arasındaki bağları kuvvetlendirmeyi amaçlayan bir dergidir. A

Tulane Journal of International and Comparative Law (Tulane Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Tulane University School of Law”) – Yabancı hukukunu konu alır. Bunların Amerika ile ilişkilerine yer verir. A

Tulane Maritime Law Journal – Tulane Universitesi Hukuk Fakültesi “the Tulane University School of Law” öğrencileri tarafından yayınlanır. Deniz hukuku avukatları, sigortacılar ve tekne sahiplerinin menfaatlerinin korunmasına ilişkin konuları kapsar. A

UCLA Bulletin of Law & Technology (Kalifornia Üniversitesi Los Angeles Hukuk Fakültesi “University of California, Los Angeles School of Law”) - Teknolojik değişikler, ufkun genişletilmesi konularında hukukçuların teşebbüslerinin konu olduğu, on-line bir dergidir.F

UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs (Kalifornia Üniversitesi Los Angeles Hukuk Fakültesi “University of California, Los Angeles School of Law”) – Uluslar arası öğrencilere bilimsel katkı sağlamak amacıyla, uluslar arası ilişkiler ve uluslar arası hukuk konularında araştırma ve çalışmalara yer verir. F

University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law – Pennsylvania Üniversitesi tarafından çıkarılan, Anayasa Hukukuna ilişkin konuları içeren bir dergidir.F

The Urban Lawyer (Missouri Üniversitesi, Kansas City Hukuk Fakültesi “University of Missouri, Kansas City School of Law” ve Amerikan Barolar Birliği “ABA”) – Lokal yönetsel konulara ilişkin sorunları analiz eder. A

Villanova Environmental Law Journal – Villanova Üniversitesi Hukuk Fakültesi “theVillanova University School of Law” tarafından yılda iki kez çıkarılan, çevre konularına yer veren dergidir. F

Villanova Sports & Entertainment Law Journal Villanova Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Villanova University School of Law” öğrencileri tarafından, spor, eğlence hukuku konularında yapılan çalışmaları inceleyen dergidir. F

Virginia Journal of International Law (Virginya Üniversitesi Hukuk Fakültesi “University of Virginia School of Law”) – Uluslar arası hukuk konusunda, özel ve kamu uluslar arası ilişkilere yer veren en eski Amerikan hukuk dergilerinden birisidir.A

Virginia Journal of Law and Technology (Virginya Üniversitesi Hukuk Fakültesi “University of Virginia School of Law”) – Çevre ve teknoloji konularına yer veren bilimsel dergidir. F

Virginia Journal of Social Policy & the Law (Virginya Üniversitesi Hukuk Fakültesi “University of Virginia School of Law”) – Sosyal politika, ve hukuk konularında adli, siyasi etkileşimleri konu alan dergidir. A

West Virginia Journal of Law and Technology (West Virginya Üniversitesi Hukuk Yüksek Okulu “West Virginia University College of Law”) – Teknoloji ve hukuk konularında, özellikle de, bilgisayar, sınai haklar, tibbi ahlak, bilim, genetik, iletişim, uzay hukuku konularında değişik çalışmalara yer verir. F

Western Criminology Review - Kriminoloji, ceza yargısı alanında söz konusu olan değişiklliklere ve düzenlemelere yer verir. F

Yale Human Rights & Development Law Journal (Yale Hukuk Fakültesi “Yale Law School”) - İnsan hakları, kültürel haklar konusunda yayınlar içerir. F

Yale Journal of Law and Feminism (Yale Hukuk Fakültesi “Yale Law School”) – Kadın hakları, fenizm konularına yer verir. A

Yale Law and Policy Review (Yale Hukuk Fakültesi “Yale Law School”) – Siyaset ve hukuk konularına yer verir. A

 

C. Belirli Hukuk Dallarına İlişkin Dergiler(Law Reviews)

 

American Journal of International Law – “The American Society of International Law” adlı kuruluş tarafından yayınlanır. Uluslar arası hukuk ve uluslar arası ilişkiler konusundaki gelişmelerle ilgili makale, not ve yorumları içerir. F

ASIL Insights – Uluslar arası hukuk ve uluslar arası topluluk menfaatlerine ilişkin, görüş ve düşüncelere yer verilen bilimsel içerikli dergidir. F

British Journal of Criminology – Kriminoloji, suç, sosyal çalışma konularında akademik araştırmaları içeren dergidir. (Oxford University Press) A

Ethics – 1890 yılında yayın hayatına başladı. Ahlak, siyaset ve felsefe konularında yayın yapan uluslar arası bir dergidir. (University of Chicago Press) A

Industrial Law Journal – Çalışma hukuku alanında ve benzeri konulardaki araştırma ve makalelere yer veren bililmsel dergidir. (Oxford University Press) A

Injustice Studies – Dünyada söz konusu olan adeletsizliklere ve bunların çözüm yollarına yer verir. F

International Journal of Law, Policy and the Family – Siyasetten aileye bir çok uluslar arası konuya yer veren yazı ve raporları içerir. (Oxford University Press) A

International Journal of Law and Information Technology – Hem bilgisayar hem de hukuk uzmanları için çıkarılmış teknolojik yenilikleri içeren dergidir. (Oxford University Press) A

International Journal of Refugee Law – Göçmen hukuku ve yabancı hukukuna ilişkin araştırma ve düşüncelere yere verir. (Oxford University Press) A

International Legal Materials – “the American Society of International Law” adı verilen topluluk tarafından yayınlanır. Araştırma ve analiz için gerekli olan esaslı dökumanları temin eder. Dökümanlar bilimsel çalışmalardan, uygulayıcı çalışmalarından, ticaret ve resmi yetkili kuruluş raporlarından seçilir. A

Journal of African Law – Suç, aile hukuku, ticaret hukuku, insan hakları, tabiyet, anayasa konusunda araştırma ve çalışmalara yer verir. (Oxford University Press) A

Journal of Environmental Law – Çevre hukukuna ilişkin konulara yer verir. (Oxford University Press) A

Journal of Law, Economics, and Organization – Hukuk, ekonomi ve organziasyon konularına yer verir. (Oxford University Press) A

Law & Social Inquiry – Toplum, hukuk ve sosyal konulara yer verir. (University of Chicago Press) A

Law Library Resource Xchange – Web yayını yapan dergide, yönetim, teknoloji ve hukuk konularına yer verilmektedir.

Law News Network - Web yayını yapan dergide, son güncel hukuki sorunların tartışılmaktadır.

Oxford Journal of Legal Studies – Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi “the Faculty of Law in the University of Oxford” tarafından yayınlanmaktadır. Hukuk konusunda her türlü tartışmaya ve çalışmaya yer verilmektedir. (Oxford University Press) A

RAND Journal of Economics – Organizasyonların ekonomik analizlerini ve endüstri konusunda çalışmalara yer vermektedir. A

Statute Law Review – Kanuni düzenleme ve tasarılara yer verir, bunların yorumlanmasına ve tartişılmasına imkan sağlar.(Oxford University Press) A

Tribunals – Mahkeme kararlarına yer verir. (Oxford University Press) A

 

D. Diğer Hukuk Dergileri( Law Journals)

 

Ars Aequi – Holanda’da yayınlanan genel hukuk konularına yer veren dergidir

British Journal of Criminology – Kriminoloji alanında en kapsamlı çalışma ve araştırmalara yer veren, yenilikleri ve gelişmeleri takip eden bilimsel dergidir. A

Canadian Foreign Policy – Carleton Üniversitesi, Norman Paterson Uluslar Arası İlişkiler Fakültesi “The Norman Paterson School of International Affairs, Carleton University (Ontario, Canada)” tarafından yayınlanır. Uluslar arası ilişkiler konusunda araştırma ve çalışmalara yer verir. A

Canadian Journal of Law and Society – Hukuk ve toplum konularında araştırma ve çalışmalar yer verir. A

Diritto & Diritti – İnternet, bilgisayar, software ve teknoloji konularına yer veren bir dergidir.Catania Üniversitesi Hukuk Fakültesi “ Law school of the University of Catania” katkılarıyla hazırlanır. F

E Law - Murdoch University Electronic Journal of Law – Genel olarak tüm hukuk alanlarına ilişkin yayın yapan dergidir. Murdoch Üniversitesi Hukuk Fakültesi “the Murdoch University School of Law in Perth, Western Australia” tarafından yayınlanmaktadır. F

Edinburgh Law Review (Edinburgh Üniversitesi “University of Edinburgh”) - Mukayeseli hukuk konusunda, tarihsel perspektifi de göz önünde bulundurarak, hukukun gelişimi konularına yer vermektedir. A

European Law Journal – “ The European University Institute in Florence” adı verilen enstitü tarafından yayınlanmaktadır. Sosyal, kültürel, siyaset, hukuk, ekonomi konularına yer veren, Avrupa Hukukunun gelişimine katkıda bulunmaya çalışan, bilimsel dergidir. A

Human Rights Journal = Journal des Droits de L'Homme – Avrupa Hukukçular Birliği “The European Lawyers Union (U.A.E.)” tarafından yayınlanan dergidir - F

Humboldt Forum Recht – İnternette yayınlanan ilk Alman hukuk dergisidir. Makaleler genellikle Alman anayasa sistemi ve gelişmeleri konusuna ilişkindir. F

International Business Law Journal = La Revue de Droit des Affaires Internationales – Hakem, uluslar arası vergiler, joint venture, sözleşmeler, ticaret hukuku konularına ilişkin ingilizce ve fransızca makalellere yer verir. A

Israel law Review – İsrail’de ingilizce olarak, Hebrew Jaruselam Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel dergidir(The Faculty of Law, The Hebrew University of Jerusalem). Çağdaş İsrail hukuku, yahudi hukuku, uluslar arası hukuk, mukayeseli hukuk konularına yer verilmektedir. F

Journal of African Law – Afrika toplumu ve hukuk konularına yer verilmektedir. A

Maori Law Review – Yeni Zelanda –Maori “New Zealand/Aotearoa” hukuki gelişmelere ve mahkeme kararlarına yer vermektedir. F

Mountbatten Journal of Legal Studies – Genel hukuk konularında araştırmalar yer veren dergidir. F

Osgoode Hall Law Journal – Osgoode Hall Hukuk Fakültesi “the Osgoode Hall Law School” tarafından yayınlanır. A

Oxford Journal of Legal Studies – Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi “the Faculty of Law at the University of Oxford” tarafından yayınlanır. A

Themis Review of Law (La Revue Juridique Themis) – Montreall Üniversitesi Hukuk Fakültesi “the University of Montreal, Faculty of Law” tarafından fransızca yayınlanan bir dergidir. F

Turku Law Journal – Turku Üniversitesi Hukuk Fakültesi “the Faculty of Law at the University of Turku” tarafından yayınlanır. A

Uniform Law Review = Revue de Droit Uniforme – Özel Hukukun Birleştirilmesi İçin Uluslar Arası Enstitü “the International Institute for the Unification of Private Law” hukukta birleşme çabalarına gayret eder. F

Web Journal of Current Legal Issues – Web de yayın yapan hukukla ilgilil site, araştırma, mahkeme kararları ve uygulamalara yer verir. F

 

E. Diğer Süreli Yayınlar

·         ABA in Brief Amerika Barolar Birliği (ABA) Basın ve Halkla ilişkiler Bölümü “Division of Media Relations and Public Affairs” tarafından yayınlanır.

·         ABA Journal Amerika Barolar Birliği(ABA) tarafından yayınlanmaktadır.

·         Administrative & Regulatory Law News Amerika Barolar Birliği (ABA) Yönetim Hukuku Bölümü “Administrative Law Section” tarafından yayınlanır.

·         Antitrust Law Journal Amerika Barolar Birliği(ABA) Antitrust Hukuku Bölümü “Antitrust Law Section” tarafından yayınlanır.

·         Antitrust Magazine Aynı Bölüm tarafından (ABA Antitrust Law Section) yayınlanır.

·         Bar Leader Magazine Amerika Barolar Birliği (ABA) Baro Hizmetleri Bölümü (Division of Bar Services) tarafından yayınlanmaktadır.

·         BIFOCAL Amerika Barolar Birliği (ABA) Yaşlı Sorunları Komisyonu “Commission on Legal Problems of the Elderly” tarafından yayınlanır.

·         Bound for Home Amerika Barolar Birliği (ABA) Evsiz ve Yoksullar Komisyonu “Commission on Homelessness & Poverty” tarafından yayınlanır.

·         The Brief Amerika Barolar Birliği (ABA) Haksız Fiil ve Sigorta Bölümü “Tort & Insurance Practice Section” tarafından yayınlanır.

·         Business Law Today Amerika Barolar Birliği (ABA) Ticaret Hukuku Bölümü “Business Law Section” tarafından yayınlanır.

·         The Business Lawyer Aynı Bölüm tarafından (ABA Business Law Section) yayınlanmaktadır.

·         Child CourtWorks Amerika Barolar Birliği (ABA) Çocuk ve Hukuk Merkezi “Center on Children and the Law” tarafından yayınlanmaktadır.

·         Dispute Resolution Magazine Amerika Barolar Birliği (ABA) Uyuşmazlık Çözüm Bölümü “Dispute Resolution Section” tarafından yayınlanmaktadır.

·         Family Advocate Amerika Barolar Birliği (ABA) Aile Hukuk Bölümü “Family Law Section” tarafından yayınlanmaktadır.

·         Family Law Quarterly Aynı Bölüm tarafından (ABA Family Law Section) yayınlanmaktadır.

·         Focus on Law Studies Amerika Barolar Birliği (ABA) Eğitim Bölümü “Division for Public Education” tarafından yayınlanmaktadır.

·         Franchise Law Journal Amerika Barolar Birliği (ABA) Franchising Bölümü “Franchising” tarafından yayınlanmaktadır.

·         Human Rights Amerika Barolar Birliği (ABA) Bireysel Haklar ve Sorumluluk Bölümü “Individual Rights & Responsibilities Section” tarafından yayınlanmaktadır.

·         The Labor Lawyer Amerika Barolar Birliği (ABA) İşçi ve İşveren Hukuku Bölümü “Section of Labor and Employment Law” tarafından yayınlanmaktadır.

·         Law Practice Management Magazine Amerika Barolar Birliği (ABA) Hukuk Uygulama Yönetim Bölümü “Law Practice Management Section” tarafından yayınlanmaktadır.

·         Law Practice Management Section Newsletters Aynı Bölüm tarafından yayınlanmaktadır.

·         Lawyer Advertising News Amerika Barolar Birliği (ABA) tarafından yayınlanmaktadır.

·         Legal Services Now Newsletter Amerika Barolar Birliği (ABA) tarafından yayınlanmaktadır.

·         National Security Law Report Amerika Barolar Birliği (ABA) Ulusal Güvenlik Bölümü “Standing Committee on Law and National Security” tarafından yayınlanmaktadır.

·         Perspectives Amerika Barolar Birliği (ABA) Kadın Komisyonu “Commission on Women in the Profession” tarafından yayınlanmaktadır.

·         Probate & Property Magazine Amerika Barolar Birliği (ABA) tarafından yayınlanmaktadır.

·         Public Contract Law Journal Amerika Barolar Birliği (ABA) Sözleşme Hukuku Bölümü “Section of Public Contract Law” tarafından yayınlanmaktadır.

·         Real Property, Probate and Trust Law Journal Amerika Barolar Birliği (ABA) tarafından yayınlanmaktadır.

·         Solo Amerika Barolar Birliği (ABA) Küçük Ölçekli Firmalar Bölümü “General Practice, Solo and Small Firm Section” tarafından yayınlanmaktadır.

·         State & Local Law News Amerika Barolar Birliği (ABA) Eyalet ve Lokal Hukuk Bölümü “Section of State & Local Law” tarafından yayınlanmaktadır.

·         Student Lawyer Amerika Barolar Birliği (ABA) Hukuk Öğrencileri Bölümü “Law Student Section” tarafından yayınlanmaktadır.

·         Tort & Insurance Law Journal Amerika Barolar Birliği (ABA) Haksız Fiil ve Sigorta Uygulamaları Bölümü “Tort & Insurance Practice Section” tarafından yayınlanmaktadır.

·         The Urban Lawyer Amerika Barolar Birliği (ABA) Eyalet ve Lokal Hukuk Bölümü “Section of State & Local Law” tarafından yayınlanmaktadır.

·         Washington Letter Amerika Barolar Birliği (ABA) Yönetimle İlişkiler Bölümü “Government Affairs Office” tarafından çıkarılmaktadır.

The Young Lawyer Amerika Barolar Birliği (ABA) Genç Hukukçular Bölümü “Young Lawyers Division” tarafından yayınlanmaktadır.

 

CIC Electronic Journals Collection –“ The Committee on Institutional Cooperation (CIC) Electronic Journals Collection” adı verilen komite, elektronik dergi yönetimi ve koordinasyonu hakkında üye üniversite ve kuruluşlara destek vermektedir.

Directory of Electronic Journals and Newsletters – Bu elektronik arşiv yaklaşık 1700 web girişi ve bağlantısı olan bir sitedir. “ARL Directory of Electronic Journals, Newsletters, and Academic Discussion Lists” adı da verilen sitede, hukukla ilgili bir çok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-Zine-List – Elektronik ortamda yayın yapan bir çok sitenin listesine buradan ulaşmak mümkündür.

Electronic Newsstand Home Page – Ticari nitelik arz eden dergilere bu siteden ulaşmak mümkündür. 3000 civarinda alt siteye buradan ulaşmak mümkündür.

Etext Archives – Elektronik yayınların listesini veren diğer bir sitedir.

Lists of Newspaper & Periodical Resources on the Internet – Kongre kütüphanesi internet yayınlarına buradan ulaşmak mümkündür.

New Jour – İnternet üzerinden yayın yapan dergi ve bilgilerin listesi verilmektedir.

Newspapers on the Net – Alfabetik sıraya uygun olarak, dergi ve gazetelerin listesi verilmektedir.

Uncle Sam Migrating Government Publications – Bu web sayfası Memphis Üniversitesi Yönetim Yayınları Bölümü “the Government Publications Dept. at the University of Memphis” tarafından hazırlanmıştır.Bu sayfadan diğer ilgili web sayfalarına ulaşmak mümkündür.

FindLaw – ABD de en çok ziyaret edilen web sitelerinden birisidir. Tamamıyla hukukla ilgili bilgi ve konulara yer verilmiş çok teferruatlı ve titiz hazırlanmış bir sitedir.

Hieros Gamos Legal Journals On-line – Bu siteden elektronik ortamda yayın yapan dergilere ulaşmak mümkündür.

University Law Review Project – Full text yayın yapan hukuk dergilerine bu siteden ulaşmak mümkündür.

 

II. SONUÇ

 

Yapmış olduğum bu çalışmada Dünyada hukukla ilgili doğrudan ve dolaylı yayın yapan üçyüze yakın dergi hakkında bilgi vermeye çalıştım. Elbetteki Dünyada yayınlanan hukuk dergilerinin tamamı bundan ibaret değildir. İnternet ortamında yapmış olduğum çalışmalarda, karşılaştığım web sayfalarından almış olduğum yada ulaşabildiğim dergilere, bu çalışmada yer vermeye çalıştım. Kanaatimce hukukla ilgili araştırmacılar, bu bilgilerden hareketle istedikleri bilgilerin bir kısmına daha rahat ulaşabileceklerdir.

 

 © Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi, ÇORUM

[1] . www. Findlaw.

[2] . College kavramı, iki yıllık eğitim veren yüksek okulları kapsar.