YIL: 13
SAYI: 146
ŞUBAT 2010
 

ERASMUS ÖĞRENCİLERİNİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDAKİ BEKLENTİ VE ALGILAMALARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Yrd.Doç.Dr.Nilgün SARIKAYA

ULUSLARARASI DENİZCİLİK ORGANİZASYONUNA (IMO) BAĞLI, DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI ALT KOMİTESİ (MECP) ve BU KOMİTENİN BİR ÇALIŞMA SAHASI OLAN “ÖZEL ALANLAR (SA) ve ÖZEL DUYARLI DENİZ ALANLARI (PSSA)”

Dr.Murat AYAN, Dr.Tan BAYKAL