YAZARLARIMIZ

Dr. Murat AYAN

Katıldığı Kurslar, Kongreler ve Eğitimler

1-8 Ekim 1999            Temel Kalite Kavramları ve Süreç Yönetimi - Öz değerlendirme - Performans Yönetimi / Türkiye Sanayii Sevk ve İdare Enstitüsü             ( Prof.Dr. Canan ÇETİN, Prof.Dr. Besim AKIN ) İstanbul

 1-15 Eylül 2000          “Benchmarking Eğitimi” - San Diego / AMERİKA
1999 - 2004                Kalder Ulusal Kalite Kongreleri (12,13 Kongreler) -  İstanbul

 1. Brisa Uluslararası İyileştirme Konferansı  - İstanbul
 2. PERYÖN İnsan Kaynakları Kongresi - İstanbul
 3. KALDER Kalite Yönetimi Kongresi - İstanbul
 4. PERYÖN İnsan Kaynakları Kongresi - İstanbul
 5. KALDER Kalite Yönetimi Kongresi - İstanbul
 6. PERYÖN İnsan Kaynakları Kongresi - İstanbul
 7. KALDER Kalite Yönetimi Kongresi - İstanbul

                                   KALDER EFQM Değerlendiricisi

 

Yayınlar

 

 1. “Küresel Fuhuş ve Laleli”  Prof. Dr. Sema ERDER danışmanlığında 2004 yılında doktora grubu tarafından adı geçen makale
 1. “Marmaris Belediyesi 2003 yılı Bütçesi” Doç. Dr. Ayşe GÜNER danışmanlığında 2004 yılında doktora grubu tarafından adı geçen makale

 

 1. Kamu Yönetimi Araştırmaları (Türkiye ve ABD’den Örneklerle Çevre, Kent ve Kent Yönetimi (Ed. Doç. Dr. Hüseyin ERKUL ve Dr. Tan BAYKAL) Detay Yayıncılık – 2009 adlı kitapta yayınlanan ortak yazarlı makaleler
  1. “Çevre Yönetim Sisteminin Bir Konusu Olarak Mavi Barak ve Haliç Örneği”
  2. “Deniz ile Kıyı Alanlarının Temizliğini Düzenleyen Ulusal-Uluslararası Mevzuat ve Sözleşmeler”
  3. “Avrupa Birliği’nde Uygulanan Çevre Yönetim Sistemleri: ISO 14000, EMAS ve BS 7750’nin Karşılaştırılması”
  4. Kıyı Alanlarında, Marinalarda ve Yatlarda Mavi Bayrak Uygulaması”

 

  1. “ Deniz Haydutluğu Sonucu Oluşan ve Oluşabilecek Çevreye Kirliliği” adlı makale Deniz Kuvvetleri dergisi – Mart 2010
   • “Deniz Haydutluğu Kavramı ve Uluslar arası Denizcilik Bürosu(IMB)’nun Bu Alandaki Çalışmaları” adlı makale Deniz Kuvvetleri dergisi – Mart 2010
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
ULUSLARARASI DENİZCİLİK ORGANİZASYONUNA (IMO) BAĞLI, DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI ALT KOMİTESİ (MECP) ve BU KOMİTENİN BİR ÇALIŞMA SAHASI OLAN “ÖZEL ALANLAR (SA) ve ÖZEL DUYARLI DENİZ ALANLARI (PSSA)”