YAZARLARIMIZ

Dr. Tan BAYKAL
Yazarın özgeçmişi bulunmamaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
KÜRESELLEŞME VE BAŞLICA KÜRESEL ÇEVRE KİRLİLİKLERİ
GATT, ULUSLARARASI TİCARET VE ÇEVRE
ULUSLARARASI DENİZCİLİK ORGANİZASYONUNA (IMO) BAĞLI, DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI ALT KOMİTESİ (MECP) ve BU KOMİTENİN BİR ÇALIŞMA SAHASI OLAN “ÖZEL ALANLAR (SA) ve ÖZEL DUYARLI DENİZ ALANLARI (PSSA)”
TÜRKİYE’DE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN MERKEZİ ÖRGÜTLENMESİ