YAZARLARIMIZ

Kamil GÜNGÖR
Yazarın özgeçmişi bulunmamaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
4369 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN TEMEL DEĞİŞİKLİKLERİN 2003 MALİ YILINA GİRMEDEN HATIRLANMASI VE İRDELENMESİ
4369 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN TEMEL DEĞİŞİKLİKLERİN 2003 MALİ YILINA GİRMEDEN HATIRLANMASI VE İRDELENMESİ
ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE VERGİ UYUMLAŞTIRILMASI
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE YÖNELİK MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE