Kapat (x)

Değerli Yazarlarımız ve Ziyaretçilerimiz,

Ocak 1998 yılından bu yana Türkiye' nin İLK Hakemli İnternet Dergisi olan Mevzuat Dergisi yıllardır sayısız akademik araştırmaya ve makaleye yer vererek Türkiye' de bilimin gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Takipçilerinin de bildiği gibi Mevzuat Dergisi bir süredir gayrifaal duruma düşmüş olup son sayısını Haziran 2013 tarihinde çıkartmıştır. Başar Mevzuat olarak yol açmış olduğumuz elektronik yayıncılık günümüzde ülkemizde önemli noktalara gelmiş olup Mevzuat Dergisi bu yönden misyonunu tamamlamıştır.

Mevzuat Dergisi 31.10.2017 tarihine kadar sadece dergi yazarlarımızın yazdıkları makalelerine erişebilmesi ve gerekli yedeklerini alabilmesi amacıyla yayında kalacak olup bu tarihten sonra yayın hayatını sonlandıracaktır.

Bu gune kadar bize gostermis oldugunuz ilgi icin tesekkur ederiz.

Mevzuat Dergisi - Iletisim: info@mevzuatdergisi.com

YAZARLARIMIZ

Yrd.Doç.Dr. A. Kadir KÖKOCAK

Doğum Tarihi: 01/12/1967
Yabanacı Dil: İngilizce, Rusça, Arapça, Türkmence
Öğrenim Durumu:


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Çalışma Ekon. End. İlişk.

Gazi  Üniversitesi

1993

Y. Lisans

İktisat

KSÜ Üniversitesi

1996

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

İktisat Politikası

Marmara Üniversitesi

2001

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :”İstikrarlı Bir Kalkınma Trendine Ulaşmada Rant Ekonomisinden Üretim Ekonomisine Geçiş”
Danışman: Prof. Dr. İsmail Özsoy
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : “Yeni Bir Kalkınma Stratejisi Olarak Teknoloji Politikası ve Türkiye Örneği”
Danışman: Prof. Dr. Osman Z. Orhan
Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

1994-1997

Yard.Doç.

Gazi Üniversitesi Çorum İ.İ.B.F.

2003- 2006

Yard.Doç.

Hitit Üniversitesi İ.İ.B.F

2006-2010

Doç.

Uşşak Üniversitesi İ.İ.B.F

2010-

Projelerde Yaptığı Görevler :
Proje yürütücülüğü;”K.Maraş’ın İktisadi Yapısı ve Bir Uygulama”KSÜ,K.Maraş/1994
Bağımsız Değerlendirici;”AB Merkezi Finans ve İhale Birimi,Ankara,2005
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.Kökocak,A.K.,Doğan,Ç.;”Türkiye’de Üretim Ekonomisi Stratejisi”,İktisat-İşletme-Finans Dergisi,Ocak/1998
A2.Kökocak,A.,Akan,Y.Arslan,İ.;”The Strategıc Prefence Of Economıc Competetıon: Innovatıon”Economic and Administrative Science,No:4/2010(Summer),Romania,2010
A3.Kökocak,A.,;”New Production Development and Transition Economies”,
Eurasian Studies,No:39/2011,Ankara,2011

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1.Kökocak,A.K.;”Türk Cumhuriyetlerinde Yatırım İmkanları”,SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal,Siyasal,Ekonomik Değişim,İzmit,2006
B2.Kökocak,A.K.,Arslan,İ.;"Ekonomik Gelişmede Yabancı Sermaye Olgusu: Kırgızistan Çalışması", Uluslar arası Sempozyum,Modern Gelişme Eğilimleri ve Türk Dünyası,Hazar Üniversitesi,29-31 Mayıs 2009,Bakü,Azerbaycan
B3.Kökocak,A.K.;”Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Geleceği”,II.Sosyal Bilimciler Kongresi,Bişkek,Kırgızistan,2008
B4.Kökocak,A.K.,Yılmaz,M.,Demirci,N.;”İşsizlik Olgusu ve İstihdam Artırıcı Stratejiler”,II.Sosyal Bilimciler Kongresi,Bişkek,Kırgızistan,2008
B5.Kökocak,A.K.;”Türk Dünyası Ekonomik İşbirliği Kapsamında Non-Goverment Bir Yöntem”,Uluslar arası Sempozyum,Modern Gelişme Eğilimleri ve Türk Dünyası,Hazar Üniversitesi,29-31 Mayıs 2009,Bakü,Azerbaycan
B6.Kökocak,A.K.,Gökpınar,S.;”Yeni Ekonomik Paradigma”,Uluslar arası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Sempozyumu,Malatya,Nisan,2010
B7.Kökocak,A.K.,Yaşar,F.,Kartalcı,K.;”Finansal Krizin Mahiyeti ve Yeni Sistem Arayışı”, Uluslar arası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Sempozyumu,Malatya,Nisan,2010
B8.Kökocak,A.K.,Yaşar,Fatih;”A Review of Financial Crisis and Domino Effect of The Globalization”,6th Silk Road Black Sea Conferance, Georgia, May 2011
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1.Kökocak,A.K.;”Global Gelişim Sürecinde Teknoloji Politikası ve Türkmenistan Uygulaması”, Globalleşme ve Türkmenistan Ekonomisinin Geleceği, Aşkabat/2001(Editörlü Kitap)
C2.Kökocak,A.K.;”Türkmenistan İçin Bir Kalkınma Modeli Olarak Serbest Piyasa Modeli Yaklaşımı”,Türkmenistanın Bağımsızlığının Sekizinci Yılı,Aşkabat/1999(Editörlü Kitap)
C3.Kökocak,A.K.;”Ekonomik Konjonktür ve Değişen Dünya Ekonomisi”,Globalleşme ve Türkmenistan Ekonomisinin Geleceği,Aşkabat/2001(Editörlü Kitap)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1.Kökocak,A.K.;”Küreselleşmede İktisadi Boyut”,Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,Temmuz/1997,İstanbul
D2.Kökocak,A.K.,Erdoğan,S.;”Kamu Harcamalarında Savurganlık Sorunu”,Finans-Politika&Ekonomik Yorumlar, Temmuz/2005, İstanbul
D3.Kökocak,A.K.,Erdoğan,S.;”Politik Konjonktür Hareketleri Teorisi”, Finans-Politik&Ekonomik Yorumlar, Haziran/2005, İstanbul
D4.Kökocak,A.K.;”Kamu Ekonomisinin Hareket Alanı ve Teorik Yaklaşımlar”, Mevzuat Dergisi,İstanbul/2005
D5.Kökocak,A.K.,Kılıç,S.;”Dinamik Ricardian Ticaret Modeli ve Kalkınmanın Teknoloji Fenomeni”,Finans-Politik&Ekonomik Yorumlar,Mayıs/2006
D6.Kökocak,A.K.,Arslan,İ.;”Türk Ekonomisinin Büyümesinde Enflasyonun Maliyet Boyutu:1982-2005”,Mevzuat Dergisi,Aralık/2006
D7.Kökocak.A.K.,Arslan,İ.;”Türkiyede Yabancı Sermayenin Sermaye Birikimine Katkısı:1980-2005”,Mevzuat Dergisi,Ocak/2007
D8.Yıldız,S.,Kökocak, A.K.;”Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Türk Firmalarının Durum Analizi ve Yabancı Sermaye Olgusu”,Avrasya Etüdleri Dergisi,34/2008-2,Ankara
D9.Kökocak,A.K.;”Rant Kollama Faaliyetlerinin Ölçülmesi”,Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Mart/1998,İstanbul
D10.Kökocak,A.K.,Arslan,İ.;”Ekonomik İstikrar Açısından Yabancı Sermaye”,Active Bankacılık ve Finans Dergisi,51.Sayı,2007

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.Eroğlu, Ö.,Kökocak,A.K.;”Rant ve Rant Kollama”, Yasal Soygun, Zaman Kitap Yayınları,İstanbul/2003(Editörlü Kitap)
E2.Kökocak,A.K.;”Firmaların Teknoloji Edinim Çabalarının Verimlilik ve Ekonomik Kalkınma Açısından Değerlendirmesi”,1.Kobiler ve Verimlilik Kongresi,İstanbul/2004
E3.Kökocak,A.K.;”Bölgesel Enerji Gelişmeleri Çerçevesinde Türkiye’nin Enerji Ekonomisi”,Bölgesel Sorunlar ve Türkiye:Sorunlar Tehditler Fırsatlar,K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayını No:130,K.Maraş/2008(Editörlü Kitap)

 

G.Ulusal Kitaplar:
G1.Kökocak,A.K.;Herkesin Ekonomisi,Lider Yayıncılık,Çorum/2007
G2.Kökocak,A.K.;Ekonomik Güç:Bilim ve Teknoloji,Odak Yayınları,Ankara/2005
G3.Kökocak,A.K.;Üniversite Sanayi İşbirliği,Lider Yayıncılık,Çorum/2006
G4.Kökocak,A.K.;İktisada Giriş,Lisans Yayıncılık,İstanbul/2010(Editörlü Kitap)
G5.Kökocak,A.K.;Kamu Ekonomisi,Ekin Yayınları,Bursa/2011(Editörlü Kitap)

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
KÜRESELLEŞME PARADİGMASI AÇISINDAN YABANCI SERMAYENİN KÜRESEL EKONOMİYİ BELİRLEYEN ETMENLERİ
TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYENİN SERMAYE BİRİKİMİNE KATKISI : 1980-2005
TÜRK EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNDE ENFLASYONUN MALİYETİ BOYUTU: (1982-2005)
KAMU EKONOMİSİNİN HAREKET ALANI VE TEORİK YAKLAŞIMLAR
TÜRKİYE EKONOMİSİ KONJEKTÜR HAREKETLERİNİN YENİ KLASİK ANALİZİ