YIL: 6
SAYI: 67
TEMMUZ 2003
 

KURUMSAL ETKİNLİKTE ANAHTAR BİR KAVRAM: ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM
Süleyman Ruhi AYDEMİR
OYDAN YOKSUN PAY SENETLERİ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa CAN
TÜRKİYE'DE BİRLİKLERİN KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Araş.Gör. Mehmet AVCI , Araş.Gör. Aysun DANIŞMAN
ALMAN BORÇLAR HUKUKU REFORMU İLE (DAS SCHULDRECHTSMODERNİSİERUNGSGESETZ) GETİRİLEN DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLER
Dr. jur. Savaş Bozbel (LL.M)
MAMÜL VE HİZMET MALİYETLERİNİN SAPTANMASINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİNİN KULLANIMI
Rahmi YÜCEL , Murat ÖZCAN , Ayşe Tansel ÇETİN