YAZARLARIMIZ

Arş. Gör. Ayşe Tansel ÇETİN
Yazarın özgeçmişi bulunmamaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
SATINALMA ve FİNANSAL KİRALAMA KARARLARININ ANALİZİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI
MAMÜL VE HİZMET MALİYETLERİNİN SAPTANMASINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİNİN KULLANIMI