YAZARLARIMIZ

M. Özgür YANARDAĞ
21-10-1977 yılında Kırklareli'nde doğdu. İlk ve ortaokul tahsilini Kırklareli'nde tamamladıktan sonra 1993 yılında Kırklareli Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.1994 yılında Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü kazandı. 1998 yılında mezun oldu.1999 yılında Muğla Üniversitesi iktisat anabilim dalında yüksek lisans yapmaya başladı. 2000 Aralık ayından itibaren araştırma görevlisi olarak Muğla Üniversitesi'nde göreve başladı. Halen görevini devam ettirmektedir.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
NÜFUS KAVRAMI VE TÜRKİYE'DE NÜFUSUN GELİŞİM SÜRECİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İÇ TİCARET HADLERİ KAVRAMI VE TÜRKİYE'DE 1980 SONRASI İÇ TİCARET HADLERİNDEKİ GELİŞMELER
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRMENİN NEDENLERİ VE UYGULAMALARI