YAZARLARIMIZ

Yrd. Doç.Dr. Elif ÇAKAR
1969 yılında Ankara’da doğdu. İlk öğrenimini, Ankara Fransız İlkokulu (Petite Ecole) ve Mimar Kemal İlkokulu’nda tamamladıktan sonra 1985 yılında A.Ö.D. Özel Tevfik Fikret Lisesi’nden mezun oldu.1991 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl yurt dışında öğrenim görmek üzere Paris’e gitti.Paris Nanterre Üniversitesi’nde bir yıl süreyle “Administration Economique et Sociale” (Ekonomik ve Sosyal Yönetim) konularında öğrenim gördü.1994 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimini tamamlayarak,1996 yılında Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü’nde doktora öğrenimine başladı.1999 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü’nden ayrılarak, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2002 yılında, Gazi Üniversitesi’nde doktora programını bitirdi.

2004 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. Halen aynı fakültede Maliye ve Ekonomi Bölüm başkanı olarak görevime devam etmektedir. Çok iyi derece Fransızca ve iyi derece İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
BÜTÇENİN DIŞ DENETİMİ: TÜRKİYE VE YABANCI ÜLKE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
TÜRKİYE VE BAZI YABANCI ÜLKELERDE ÖZÜRLÜLERE SAĞLANAN AVANTAJLAR: VERGİ DÜZENLEMELERİ İLE EKONOMİK VE SOSYAL DÜZENLEMELER
AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE VE ADAY BAZI ÜLKELER İLE TÜRKİYE’DE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI
OECD ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE İŞSİZLERE YAPILAN ÖDEMELER İLE BUNLARIN GELİR VERGİSİ VE KESİNTİLER KARŞISINDAKİ DURUMU
OECD ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE ÜCRET GELİRLERİNİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU