YAZARLARIMIZ

Atilla İNAN
1947 yılında Ayaş'da doğdu. Aslen Nevşehir'li olup, Cebeci Ortaokulu, Ankara Gazi Lisesi, A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. Ardından TODAIE'de Kamu Yönetimi Uzmanlığı, A.Ü. Hukuk Fakültesinde Kamu Hukuku, Yüksek Lisansı ve Tahkim Sertifika Programlarını tamamladı.

Bütün yönleriyle Türk Sayıştay isimli eserinden başka Açıklamalı Devlet İhale Kanunu ve "Hakediş Uygulamalarına İlişkin Sayıştay Kuralları" isimli müşterek kitapları vardır. Ayrıca gelirini bir hayır kurumuna bağışlayacağı "Dost Söyleşileri" isimli Deneme türünde bir kitabı daha bulunmaktadır.

Çeşitli dergilerde 250 dolayında yayınlanmış araştırma ve incelemesi Bulunmaktadır. Ankara Yeminli Mali Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı olup halen Sayıştay'da Araştırma biriminde uzman denetçi olarak çalışmaktadır.

Evli iki çocukludur. İngilizce bilmektedir.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
MEMURLARA GİYECEK YARDIMI VERİLMESİ
İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU UYARINCA BAZI YAPIM İŞLEMLERİNİN DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ
BELEDİYELER İLE MERKEZİ İDARENİN SOSYAL YARDIM GÖREVLERİ VE BU GÖREVİN KÖTÜYE KULLANILMASINA KARŞI UYGULANACAK ÖNLEMLER
KÜÇÜK HATALARDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLAR KONUSUNDA BATIDAKİ UYGULAMA VE YURDUMUZDAKİ DURUM
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI
MEMUR VE İŞÇİ STATÜSÜNDE ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İSTİHDAMI ALANINDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER
İHALE KANUNU AÇISINDAN SÖZLEŞMELERİN NOTERCE TASDİKİ
BİR SÖZLEŞMENİN SAYIŞTAY'CA TESCİL OLUNMAMASI HALİNDE MÜTEAHHİDİN HAKLARI
KOOPERATİFLERDE GÜNDEMİN HAZIRLANMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ KOŞULLARI
TELLALIK HARCI
SİT ALANLARINDAKİ TAŞINMAZLARIN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARLA TAKASI VE BU KONUDAKİ GELİŞMELER
KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE KDV İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER
KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN VAKIF KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
SAYIŞTAY'CA VERİMLİLİK DENETİMİ YAPILMASI GEREKLİLİKLERİ
BAZI EMEKLİLERE ÖMÜR BOYU KAMU KONUTU TAHSİSİ
YAPI TESİSİ VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNE KATILMA YÖNETMELİĞİNDE SON YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE HUKUKA AYKIRI YÖNLERİ
KİŞİ BORÇLARI HESABINA ALMA KONUSUNDA SAYIŞTAY SORGULARI İLE DENETİM ELEMANLARI RAPORLARI ARASINDAKİ AYIRIM
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE FAİZ GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
YEREL YÖNETİMLERİN HAZİNEDARLIK İŞLEMLERİ