YAZARLARIMIZ

Yrd.Doç. Sabri AZGÜN

Erzurum doğumlu. İlk orta ve lise tahsilini Erzurum’da tamamladıktan sonra 1997 yılında Atatürk Üniversitesi İİBF den mezun oldu. 2000 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Halen aynı birimde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
DİNAMİK STOKASTİK GENEL DENGE MODELLERİNİN TEST EDİLMESİ: EKONOMETRİK TAHMİN VE KALİBRASYON TESTING DYNAMIC STOCHASTIC GENERAL EQUILIBRIUM MODELS: CALIBRATION AND ESTIMATION