YAZARLARIMIZ

Arş.Gör. Ömür AYDIN

Eğitim Bilgileri
Doktora (2001-2008): İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans (1998-2001): İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Lisans (1994-1998): İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

İş Bilgileri
Araştırma Görevlisi (1999-2003): İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı
Araştırma Görevlisi (2003 -…) İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
POLİTİK ALANIN FARKLI SİYASAL PROJELERE AÇIKLIĞI SORUNU: ANAYASA MAHKEMESİ VE İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME