YAZARLARIMIZ

Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI
Yazarın özgeçmişi bulunmamaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
GELİR VERGİSİ KANUNUNDA GELİR KAVRAMI VE SAPMALAR