YAZARLARIMIZ

Yrd.Doç.Dr.Faruk AKIN
1979 yılında İstanbul’da doğdu. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı doktora programını tamamlayarak doktor ünvanını aldı. Bilecik Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olan AKIN, bankacılık ve sigortacılık alanlarında çalışmaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
İSLAMİ FİNANS SİSTEMİ İÇERİSİNDE İSLAMİ BANKACILIĞIN YERİ VE TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞİMİ