YAZARLARIMIZ

Yrd.Doç.Dr. Adnan SEVİM
1964 yılında Şarköy-Tekirdağ'da doğdu. İlk, Orta ve Liseyi Tekirdağ'da; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Anadolu Üniversite'sinde tamamladı. 1996 Yılında “Toplam Kalite Yönetiminde Bir Araç Olarak Toplam Kalite Maliyet Sisteminin Kurulması ve Bir Uygulama” adlı tezi ile Doktor unvanını aldı ve aynı yıl 1989 yılından bu yana Araştırma Görevlisi olarak çalıştığı Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı'na Yrd.Doç.Dr. ünvanı ile öğretim üyesi olarak atandı.

2003 yılında 6 ay süre ile Amerika Birleşik Devletleri'nde “University of Texas at Dallas” ve “Southern Connecticut State University” de “Visitor Professor” olarak görev yaptı.

Özel sektöre ait çeşitli firmalarda sistem analistliği, uzman ve danışman olarak görev yapmıştı ve bu çalışmaları halen devam etmektedir. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Birimi ve Bağlı Ünitelere ilişkin “Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Yazılımlarının Geliştirilmesi Projesi”nde “Proje Yöneticisi” olarak görev yaptı ve halen bu görevini ilgili birimlerin denetçisi olarak sürdürmektedir. Ayrıca KOSGEB'in “Danışmanlık” ve “Eğitmen” havuzuna kayıtlı olarak danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çok sayıda yayınlanmış kitap, makale, bildiri v.b. çalışması bulunmaktadır. Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Maliyet Yönetimi, Maliyet Analizleri, Muhasebe Bilgi Sistemi, Muhasebede Bilgisayar Uygulamaları gibi dersleri yürütmektedir.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü ve Spor Birliği Futbol Şubesi Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olup, halen Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

E-posta: asevim@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~asevim

 

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
YENİ TÜRK LİRASI'NIN (YTL) MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİLERİ VE YAPILMASI GEREKENLER