YIL: 16
SAYI: 181
OCAK 2013
 

YEREL MAL ve HİZMETLERİN KAPSAMINDAKİ DEĞİŞMENİN İKTİSADİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Burak Hamza ERYİĞİT