YIL: 13
SAYI: 145
OCAK 2010
 

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞ DOYUMU VE BALIKESİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Prof.Dr. Edip ÖRÜCÜ, Arş.Gör. Recep KILIÇ, Mehmet AKSAKAL

YENİ KAMU YÖNETİMİNDE YÖNETİŞİM KAVRAMI VE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER ALANINDAKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Arş.Gör. Salih BATAL