YIL: 6
SAYI: 68
AĞUSTOS 2003
 

KREDİ KARTI KULLANIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN KAMU ÇALIŞANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: (MANİSA ORMAN İŞLETMESİ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ)
Doç.Dr.Edip Örücü
TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİCİLERİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARININ UYGULANMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Doç.Dr.Edip ÖRÜCÜ , Cüneyt Erkmen ÖZBAYIR
ADLİ BİLİMLERDE YENİ BİR ARAŞTIRMA ALANI:ENTOMOTOKSİKOLOJİ A NEW INVESTIGATION AREA IN FORENSIC SCIENCES: ENTOMOTOXICOLOGY
Doç. Dr. Göknur AKTAY , Dr. H.Nihal AÇIKGÖZ , Prof.Dr. İ.Hamit HANCI