YIL: 3
SAYI: 31
TEMMUZ 2000
 

TÜRK MEVZUATINDA BEDELSİZ HİSSE SENETLERİNİN NİTELİĞİ, DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Dr. Yavuz ÇİFTÇİ
ANONİM ŞİRKETLERDE “PAY SAHİBİ” SIFATININ KAZANILMA ANI
Doç. Dr. Yadigar İZMİRLİ