YAZARLARIMIZ

Araş. Gör. ZEHRA TÜRK
1977 Yılı Bayburt doğumlu. İlk ,Orta, Liseyi Muğla da tamamladı.1996 yılında Muğla Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı. 2000 yılında mezun oldu aynı yıl Muğla Üniversitesinde yüksek lisansa başladı. 2002 yılında Muğla Üniversitesi İşletme bölümünde Araştırma Görevlisi sınavını kazanarak çalışmaya başladı halen aynı göreve devam etmektedir.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
YEŞİL PAZARLAMA (GREEN MARKETİNG)
PAZARLAMA KARMASI YÖNÜNDEN ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ
İŞLETMELERDE LİDERLİK VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ