YAZARLARIMIZ

Araş. Gör. Ürün ÖZGEN
Yazarın özgeçmişi bulunmamaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
NÜFUS KAVRAMI VE TÜRKİYE'DE NÜFUSUN GELİŞİM SÜRECİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ