YAZARLARIMIZ

Süleyman Ruhi AYDEMİR

Süleyman Ruhi Aydemir Isparta'da dünyaya geldi.Lise Eğitimini Isparta Anadolu Lisesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi YYBF Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Aydemir, ayni bölümde asistanlik görevinde bulundu. Yüksek Lisansini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde "Hizmette yerellik ilkesi ve Türkiye'de Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arası Yetki ve Görev Bölümü" Başlıklı tez çalışması ile tamamlayan Aydemir halen Sanayi ve Ticaret Bakanlığında iç Ticaret Kontrolörü olarak devletine hizmet vermektedir.
Yazarla İletişim İçin:
E-Posta: sraydemir@yahoo.com
MSN Messanger: sraydemir@hotmail.com

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
YAŞ MEYVE VE SEBZENİN PAZARLANMASINDA BELEDİYE TOPTANCI HALLERİ, SEMT PAZARLARI VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ
KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN AÇMAZI (SOSYO-EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜN DİSİPLİNDEKİ
ŞİDDET
OLGUNLUK – YETKİNLİK
İRTİKAP
GÖREVİ İHMAL
GÖREV VE YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI
DEĞER
NORVEÇ YEREL YÖNETİMLERİ
19 ŞUBAT 2001-3 KASIM 2002 DÖNEMİ TÜRK SİYASAL HAYATINA YÖN VEREN AKTÖRLER: DR.DEVLET BAHÇELİ
19 ŞUBAT 2001-3 KASIM 2002 DÖNEMİ TÜRK SİYASAL HAYATINA YÖN VEREN AKTÖRLER: DR.DEVLET BAHÇELİ
HANS KELSEN'İN SAF HUKUK TEORİSİ VE DEVLET ANLAYIŞI
YENİ TÜKETİCİ KANUNU: UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ
YENİ TÜKETİCİ KANUNU: GENEL HATLARIYLA
EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇLARI (YARGITAY İÇTİHATLARI DOĞRULTUSUNDA)
KURUMSAL ETKİNLİKTE ANAHTAR BİR KAVRAM: ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM
TÜRK CEZA KANUNUNDA MEMUR SUÇLARI: ZİMMET, İRTİKAP VE RÜŞVET
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE KAMU KONUTLARI (LOJMAN ) NIN SATIŞI SORUNUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
TÜRK CEZA KANUNUNDA MEMUR SUÇLARI: ZİMMET, İRTİKAP VE RÜŞVET
TÜRK YEREL YÖNETİMLERİNE YENİDEN BİR BAKIŞ (2)
SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA
552 SAYILI KHK VE BELEDİYE TOPTANCI HALLERİ
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTININ IŞIĞI ALTINDA TÜRK YEREL YÖNETİMLERİ
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDEKİ KAMU KONUTLARININ SATIŞI PROBLEMİ