YAZARLARIMIZ

Arş. Gör. Recep KILIÇ
1978 yılında Safranbolu’ da doğdu. Orta öğrenim ve Lise eğitimini Safranbolu Lisesi’nde tamamladı.1997 yılında Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nü kazandı. 2001 yılında İşletme Bölümü’nden Şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2002-2005 yılları arasında Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2006 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Doktora eğitimine başladı. Doktora eğitimi devam etmektedir. 2006 yılından itibaren Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF İşletme Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞ DOYUMU VE BALIKESİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
KALİTE ÇEMBERLERİNDE LİDER VE LİDERLİK FONKSİYONU
SÜREÇ YÖNETİMİ'NİN EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ'NDEKİ ÖNEMİ (ECZACIBAŞI VİTRA A.Ş. ÖRNEĞİ)