YAZARLARIMIZ

Mustafa Mortaş
1978 yılında Karaman’da doğdu. Orta ve Lise eğitimini Karaman Anadolu Lisesi’nde tamamladı.1997 yılında Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nü kazandı. 2001 Muğla Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2002 yılından itibaren Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları bilgi yönetimi, uluslararası işletmecilik, örgütsel davranış, rekabet, yenilikçilik ve teknoloji yönetimidir.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
ÇOKULUSLU İŞLETMELERİN YABANCI ÜLKEYE GİRİŞ YOLLARINDAN BİRİ: ORTAK YATIRIM (JOINT VENTURE)