YAZARLARIMIZ

Araş.Gör. Fatih ECER
Fatih ECER, ilk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamlamıştır. Lise eğitimini Akşehir Lisesi’nde görmüştür. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik (İng.) bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini 2003 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalında tamamlamıştır. Halen Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalında doktora programına devam etmektedir.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
TÜKETİCİ ETİĞİNİN OLUŞUMUNA ETKİ EDEN ETMENLER VE BİR UYGULAMA