YAZARLARIMIZ

Cuneyt Erkmen OZBAYIR
Yazarın özgeçmişi bulunmamaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİCİLERİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARININ UYGULANMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ