YAZARLARIMIZ

Yıldız AYANOĞLU
1969 yılında Bulgaristan'da doğdu. İlk ve orta eğitimini tamamladıktan sonra Razgrad Ticaret Lisesinin Sanayi İşletmelerinde Muhasebe ve Kontrol Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. Aynı yıl Varna İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Muhasebe ve Kontrol Bölümünü kazandı. Bir yıl sonra Türkiye'ye göç nedeniyle Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine yatay geçiş yaptı.

Mezun Olunca Şubat 1993'de aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Muhasebe Master programına başladı. 1994 yılında G.Ü.İ.İ.B.F İşletme Bölümünde Araştırma Görevlisi oldu. Master tezinin konusu "Türkiye Demir Çelik İşletmelerinde Maliyet Sisteminin İncelenmesi ve Amaçlara Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi"dir. 1997 yılında aynı Enstitünün Muhasebe - Finansman Doktora programına kaydoldu. Halen doktora eğitimine devam etmekte ve Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMLERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI İLE ÜLKEMİZDE YÜRÜRLÜKTE OLAN ENFLASYON ETKİSİ GİDERMEYE YÖNELİK UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI