YAZARLARIMIZ

Y. Murat GÜZTOKLUSU
1955 yılında İstanbul'da doğdum. İlkokulu ana-baba memleketi olan Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, ortaokul ve liseyi İstanbul'da bitirdim. Yüksek öğrenimimi ODTÜ-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladım.

Üniversite'den sonra özel sektörde yurt içi ve dışında uzman ve yönetici olarak görev yaptım. 1989'da İstanbul Belediyesi iştirak şirketlerinden Halksu A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nü üstlenerek o zaman İstanbul'un birinci sorunu olan içme suyu sorununu çözmek amacıyla Halksu Projesi'ni geliştirdim.

Bu proje sayesinde binlerce su istasyonunun kurulması başta İstanbul olmak üzere su mafyasının belini kırarak, birçok kentimizin içme suyu sorununun çözümüne büyük bir katkı sağladı.

1992 Nisanında aldığım görev çağrısına uyarak Ankara'ya geldim ve 1995 sonuna dek Çankaya Belediyesi iştiraki Belde A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nü üstlendim. Bu dönem içinde Halksu Projesi'nin Ankara'da uygulanması yanında ilk çubukbelgili (barkodlu) Türk ulupazarını (süpermarketini) açtım. Ulupazarlar Projesi ve mağaza özdevinimi ile belediye tanzim satışlarında teknoloji tabanlı büyük bir sıçrama başarılarak özel sektörde çubukbelgi sistemine geçişe öncülük edildi.

Gelişmiş ülkelerde 1980'lerde yaygınlaşmaya başlayan Yeniden Kazanım Devrimi'nin ülkemizde ilk önemli adımı olarak KAYK (Katı Atıkların Yeniden Kazanımı) Projesi'ni başlattık. Mart 1994'de Yıldız Mühye Köyünde Katı Atık Ayırma Tesisi KAYKEVİ açıldı.

Bahçelievler Mahallesi pilot bölge olarak seçildi. Katı atıkları kaynağında (evlerde ve işyerlerinde) ayırma alışkanlığını yerleştirmek için yaygın bir tanıtım ve eğitim çalışması yapıldı. Alternatif toplama sistemi kuruldu.

Projeyle ilgili kuramsal çalışmaları "Yeniden Kazanım ve KAYK Projesi" adlı bir kitapta topladım ve yayınladım. Çankaya Kayk Projesi 1994-1995 yıllarında Avrupa Birliği'nin "Akdeniz Kentleri" ( Med-Urban) programına seçilerek Kopenhag, Bologna ve Gazze Belediyeleriyle yürütülen Uluslararası Programda Türkiye'yi temsil etti. Med-Urban bültenlerinde KAYK Projesi'nden övgüyle bahsedildi.

Değişik dönemlerde çok sayıda Ortadoğu, Kuzey Amerika, Orta Asya ve Batı Avrupa ülkelerine giderek farklı konularda ve bu arada şehircilik ve belediyecilikle ilgili konularda incelemelerde bulundum ve bazılarını yayınladım, konferans ve panellerde sundum.

Siyaset dışı toplumsal çalışmalar içinde kısaca TESAV olarak anılan Toplumsal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın Kurucu Üyesi olarak kuruluş çalışmalarında ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak birçok etkinliklerinde yer aldım. TESAV yayınları arasında sanayi ötesi çağın arayışlarına toplumcu bir yaklaşımla katkıda bulunma amacıyla Sn. İhsan Delilbaşı ile birlikte yaptığımız sunuş ve tartışmaları içeren "Özdevinim Toplumu" kitabı önemli bir yankı ve iki baskı yaptı.

Evli ve birisi Arı Lisesi öteki TED Ankara Kolejinde okuyan iki çocuk babasıyım. İyi derecede İngilizce ve biraz Arapça ve Kazakça bilmekteyim. Aktif bir internet kullanıcısı olarak araştırmalarımın ve çalışmalarımın önemli bir kısmını sanal ortamda gerçekleştirmekteyim.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
İÇME SUYU SEKÖTRÜNDE MEVZUAT SORUNLARI VE HALKSU PROJESİ