YAZARLARIMIZ

Seyfi YILDIZ
1969 tarihinde Kırıkkale-Keskin’ de doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Kırıkkale’de tamamladı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. 1992 yılında bu Fakülte’den mezun oldu. 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı ve 1996 yılında tamamladı. Marmara Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalında başladığı doktorayı 2000 yılında bitirdi. Çalışma hayatına 1993 yılında Kırıkkale Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladı. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İİBF İşletme Bölümüne Yrd.Doç.Dr. olarak ataması yapıldı ve maliye alanında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2001 yılında vekil ve 2002-2005 yılları arasında asil olmak üzere Gazi Üniversitesi Çorum Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü yaptı. 2006 yılında ise Kırgız Türk Manas Üniversitesi İİBF Maliye Bölümüne geçici olarak görevlendirildi. Vergi hukuku ve yerel yönetimler konusunda çalışmalar yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
BELEDİYELERDE KENDİNE GELME ve TASARRUF STRATEJİLERİ