YAZARLARIMIZ

Yrd.Doç.Dr. Sami KARACAN

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

1973 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinde doğan Sami Karacan, ilk ve orta öğrenimini Gerede'de tamamladı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden iyi derece ile mezun oldu. Aynı yıl Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda asistan olarak göreve başladı. 1996 yılında "Döner Sermayeli İşletmelerde Muhasebe Düzeni ve Bir Uyguluma" konulu tezi ile yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1997 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı'nda görev yapmaya başlayan Sami Karacan, 1996 yılında Marmara Üniversitesi'nde başladığı doktora öğrenimini 07.07.2000'de "Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Hizmet Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama" konulu tezinin kabulü ile tamamlayıp "işletme doktoru" sanını aldı.
19.09.2000 tarihinde Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'ne yardımcı doçent olarak atanan yazar, halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak görev yapmakta, söz konusu Fakülte'de ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bilim dalı ile ilgili çeşitli lisans ve lisansüstü dersler vermektedir.
Ayrıca Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.
Gerek kamu, gerekse özel sektörde alanıyla ilgili çeşitli çalışmalarda bulunan, muhasebe ve finansman alanında kitap, ders notu ve çeşitli makaleleri yayınlanan KARACAN evli ve bir çocuk babası olup, ingilizce bilmektedir.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
İŞ KANUNU'NA GÖRE KIDEM TAZMİNATININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ