YAZARLARIMIZ

Arş. Gör. Şadiye AY
1981 yılı Antalya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Antalya'da tamamladıktan sonra 1997 yılında Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. Bu bölümü 2001 yılı Haziran ayında üniversite birincisi olarak başarıyla tamamladı. Aynı yıl Muğla Üniversitesi S.B.E Kamu Yönetimi Ana Bilim dalında master yapmaya başladı ve 2002 yılı eylül ayında ise enstitü araştırma görevliliği sınavını geçerek halen Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevliliği yapmaktadır.

E-posta: aysadiye@hotmail.com
Adres : Muğla Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü MUĞLA

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
TÜRKİYE'DE SİYASAL İSLAM
TÜRKİYE'DE PARLAMENTER SİSTEM VE HÜKÜMET SİSTEMİ TARTIŞMALARI