YAZARLARIMIZ

Yrd. Doç. Dr. Recep BOZLAĞAN
Yazarın özgeçmişi bulunmamaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
BELEDİYE İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE TEMEL SORUN